Rechtbank verklaart beroep van regionale omroep L1 ongegrond

De rechtbank Limburg heeft het beroep van Stichting Omroep Limburg (beter bekend als L1) ongegrond verklaard. Stichting Omroep Limburg was in beroep gegaan tegen de door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes voor het overtreden van de sponsorregels in vier programma’s van L1. De rechtbank vindt dat het Commissariaat voor de Media deze boetes terecht heeft opgelegd. De rechtbank ziet geen reden om de boetes te matigen.

Bezwaarprocedure

Volgens L1 zijn de regels niet helder en mochten de programma’s gewoon worden gesponsord. Daarom werd een deel van de opgelegde boete, ter waarde van 117.000 euro, aangevochten. In totaal was de boete, ook voor andere overtredingen, ruim 275.000 euro. Na een bezwaarprocedure werd 36.500 euro kwijtgescholden.

Commissariaat voor de Media blij met de uitspraak

Kijkers en luisteraars moeten kunnen rekenen op onafhankelijke berichtgeving die niet door commerciële belangen is gekleurd”, zegt voorzitter Madeleine de Cock Buning. “Onafhankelijke media zijn niet voor niets een van de pijlers van onze democratie. Als toezichthouder zien wij erop toe dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen redactie enerzijds en commercie anderzijds.

Commerciële inmenging

Na uitgebreid onderzoek bleek dat acht programma’s van L1 een hoge mate van commerciële inmenging bevatten. Bedrijven en instellingen konden als het ware redactionele ruimte kopen. “Ik ben dan ook blij met de uitspraak van de rechtbank. Voor de kijker is nu duidelijk dat deze programma’s gesponsorde programma’s zijn en dat dat niet had gemogen.”, aldus de Cock Buning.

In totaal boetes voor acht programma’s

Het Commissariaat voor de Media oordeelde dat Stichting Omroep Limburg zowel de sponsorregels had overtreden als het verbod om dienstbaar te zijn aan commerciële belangen van derden. Tegen vier boetes voor het overtreden van de sponsorregels ging de omroep in beroep. Dit zijn boetes voor drie gezondheidsprogramma’s en een boete voor een cultureel programma. Als programma’s van educatieve of culturele aard zijn, mogen ze onder strikte voorwaarden worden gesponsord.

Niet van educatieve aard

Stichting Omroep Limburg vond de gezondheidsprogramma’s van educatieve aard. Maar de rechtbank oordeelde, net als het Commissariaat voor de Media, dat de gezondheidsprogramma’s niet van educatieve aard zijn en dus niet gesponsord hadden mogen worden. Volgens de rechtbank was voldoende duidelijk, kenbaar, en voorzienbaar wat onder educatie moet worden verstaan.

Voorzichtig

Stichting Omroep Limburg had dus voorzichtig moeten zijn met sponsoring van deze programma’s. Voordat de omroep besloot de programma’s uit te zenden, had zij bijvoorbeeld bij het Commissariaat voor de Media kunnen informeren wat in de Mediawet onder programma’s van educatieve aard wordt verstaan. Dit heeft Stichting Omroep Limburg niet gedaan.

Ook boete voor tonen dienst sponsor

Ook de boete voor het programma Kunst op de Bonnefooi is door de rechtbank gehandhaafd. Hoewel dit een cultureel programma is dat weliswaar mag worden gesponsord, werden er volgens het Commissariaat voor de Media in strijd met de Mediawet in het programma producten en diensten van de sponsor getoond. Stichting Omroep Limburg heeft daarmee de Mediawet overtreden.

 

Teleurstellend

L1 reageert teleurgesteld op het vonnis van de rechter. “De uitleg over wat valt onder educatieve programma’s blijft teleurstellend“, reageert directeur Rob Stevens van L1 tegenover de website 1Limburg. “We gaan het vonnis goed bestuderen en bekijken daarna of er aanknopingspunten zijn om in hoger beroep te gaan.” De omroep kan het besluit van de bestuursrechter nog aanvechten bij de Raad van State.

Sociale media: