(C) Mediamagazine

“Regionale omroep moet meer samenwerken met lokale omroep”

De Raad voor Cultuur is van mening dat regionale omroepen meer moeten gaan samenwerken met lokale media zoals lokale omroepen en dagbladen.

Advies

Dit blijkt uit het advies van de raad op het concessiebeleidsplan van de Regionale Publieke Omroep (RPO). Staatssecretaris Dekker (Media) heeft de raad gevraagd hierover te adviseren. De RPO is het overkoepelende orgaan van alle regionale publieke omroepen in Nederland.

Samenwerking

De Raad voor Cultuur pleit voor meer samenwerking tussen regionale omroepen en lokale media. “De raad vindt het van groot belang dat een regionale publieke omroep doordringt tot in de haarvaten van de samenleving. Daarvoor zijn niet de provincies, maar streken en lokale gemeenschappen het aangewezen bedieningsgebied. Omdat verschraling van het informatieaanbod op lokaal niveau dreigt, pleit de raad ervoor dat de RPO meer samenwerking zoekt met lokale mediapartijen en – initiatieven zoals lokale omroepen en dagbladen.”, aldus de Raad voor Cultuur in haar advies.

Aangepast beleidsplan

De raad adviseert de staatssecretaris de RPO te vragen een aangepast beleidsplan in te dienen, waarin onder meer duidelijker wordt beschreven wat de organisatie gaat doen op het gebied van non-lineaire mediaproductie. Ook adviseert hij de RPO opdracht te geven regionale omroepen te ontwikkelen tot streekomroepen, waarbij de provinciale grenzen worden losgelaten.

Commissariaat voor de Media

Ook het Commissariaat voor de Media heeft haar advies uitgebracht over het concessiebeleidsplan van de Regionale Publieke Omroep. In dat advies pleit het commissariaat “voor een verdere uitwerking van de doelstellingen van de RPO”.

Het voornaamste aandachtspunt is de manier waarop regionale omroepen uitvoering zullen geven aan de publieke mediaopdracht. De doelstellingen zijn naar mening van het commissariaat belangrijk en leiden in zichzelf tot een toegevoegde waarde van de regionale omroep, aldus het commissariaat. Het gehele advies is hier te lezen.