RTV Amstelveen luidt noodklok en past programmering aan

De lokale omroep van Amstelveen, RTV Amstelveen, heeft het financieel zwaar. Vorige week berichtte deze website al dat de omroep een brandbrief had gestuurd naar de gemeenteraad van Amstelveen over de slechte financiële vooruitzichten voor de omroep. De omroep gaat vanwege de slechte financiële situatie nu haar programmering aanpassen. De omroep zegt op haar website dat de televisieprogrammering wordt aangepast naar ‘lichtgrijs minimumniveau’ .

Gedoemd te verdwijnen

“Zonder extra steun van de gemeente is een integraal RTVA gedoemd van de zender te verdwijnen. Immers, een omroep zonder tv in het pakket komt eenvoudigweg niet meer in aanmerking voor steun van overheidswege volgens de criteria van de nieuwe Mediawet. Daarom hebben wij vanaf de tweede helft van 2014 onze wethouder en het College van Amstelveen informeel en formeel meerdere malen verzocht onze financiële positie op enigerlei wijze te verruimen. Dat bleek niet mogelijk. Recent hebben wij een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad met de dringende vraag om voor RTVA via de kadernota 2016 de nodige middelen vrij te maken, zodat wij onze missie kunnen vervolgen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 juli  jongstleden is het onderwerp RTVA helaas niet behandeld.”, aldus het bestuur van RTV Amstelveen op haar website.

Programmering naar ‘lichtgrijs minimum niveau”

“Hoewel het niet in onze aard ligt om de stekker er uit te trekken, is er nu wel een situatie ontstaan die ons noopt om onze tv-activiteiten verder  terug te schroeven, zodat RTVA het op ‘lichtgrijs minimumniveau’ met de schrale middelen die er nog zijn nog een beperkte tijd kan rekken. Dat vinden wij spijtig maar waar niet meer is… resteert (nog steeds) de hoop op betere tijden.”, besluit het bestuur.

Geen extra geld

Wethouder Herbert Raat (VVD) van de gemeente Amstelveen heeft vorige maand al aangegeven geen aanleiding ziet extra geld vrij te maken. “De gemeente geeft  al een jaarlijkse bijdrage bovenop de wettelijke verplichting. Daarnaast zijn incidentele bijdragen voor apparatuur en dergelijke verstrekt. RTV Amstelveen is daarmee heel redelijk bedeeld.”, aldus Raat.

Bert Kuizenga

RTV Amstelveen heeft inmiddels wel haar jaarrekening over het jaar 2014 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder andere dat de ‘overige salariskosten’ over het jaar 2014 63.184 euro en in 2013 40.547 euro bedroegen. Een groot deel van deze kostenpost is het salaris van voormalig hoofdredacteur Bert Kuizenga. Bert Kuizenga was in de periode april 2013 tot en met eind 2014 hoofdredacteur bij de lokale omroep. De omroep gaf ik november 2014 aan dat zij Kuizenga niet meer kon betalen. “‘Helaas hebben we niet voldoende financiële middelen om zijn ongewijzigde vergoeding te  betalen en de samenwerking voort te kunnen zetten’, aldus de omroep destijds.