“SALTO / AT5 blijft lokale omroep van Amsterdam”

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam ligt blijft SALTO/AT5 ook de komende vijf jaar de lokale omroep van de hoofdstad. Het college wil de stichting achter deze omroepen, Publieke Omroep Amsterdam, ook voor de komende vijf jaar de zendmachtiging geven.

“Continuïteit”

Amsterdam kiest voor continuïteit van de onafhankelijke berichtgeving van de huidige lokale omroep.“, aldus het college op de website van de gemeente Amsterdam. Behalve POA meldde zich voor zendmachtiging dit keer ook een nieuwe partij: C-Amsterdam. POA en C-Amsterdam liggen dicht bij elkaar qua scores. Toch is de keus gevallen  op POA.

Geen samenwerking

Tussen C-Amsterdam en POA kwam geen concreet gezamenlijk plan tot stand. Amsterdam vindt dat er een te rooskleurig beeld was geschetst van de haalbaarheid van de plannen van C-Amsterdam. Voor de POA geldt dat ook SALTO en FunX onmisbaar zijn voor de stad. Deze zenders sluiten goed aan op de diversiteit in de stad.“, aldus het college.

Commissariaat voor de Media

De definitieve aanwijzing van de lokale omroep voor de nieuwe periode gebeurt door het Commissariaat voor de Media op advies van de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering van 10 en 11 juli wordt het advies van het college besproken en besluit de gemeenteraad of dit advies aan het Commissariaat wordt voorgelegd.

Meer op de website van de gemeente Amsterdam.