T-Mobile: Alleen KPN profiteert van besluit ACM

T-Mobile heeft naar aanleiding van het definitieve toezeggingsbesluit van de ACM over toegang tot de netwerken van KPN en Glaspoort nog steeds zorgen voor de consumenten. “Uiteindelijk is het vooral KPN die van dit besluit zal profiteren“, aldus T-Mobile in een persbericht.

Toegangstarieven

Autoriteit Consument & Markt (ACM) kwam gisteren met het besluit dat de autoriteit lagere toegangstarieven heeft vastgesteld voor toegang op het glasvezelnetwerk van KPN en Glaspoort.

Zorgen

T-Mobile constateert dat een deel van de feedback van marktpartijen ter harte is genomen en tot noodzakelijke verbeteringen in het toegangsaanbod van KPN en Glaspoort heeft geleid. Het definitieve besluit neemt echter de zorgen van T-Mobile op twee, voor de consument belangrijke, terreinen nog steeds niet weg.

Hoewel T-Mobile voorstander is van het vervangen van het koper door supersnel glasvezel, maakt zij zich grote zorgen. Klanten moeten als gevolg van de huidige toezeggingen meer gaan betalen voor hun internetaansluiting zodra ze gedwongen van koper naar glasvezel moeten overstappen. Deze tariefsverhoging is helaas onvermijdelijk omdat de toegangsvragers met flink hogere inkoopkosten geconfronteerd worden en dit zullen moeten doorbelasten.

Boven 1 GBit/s

Ten tweede biedt het toezeggingsbesluit volgens T-Mobile geen toekomst vaste afspraken over de tarieven die gaan gelden voor internetsnelheden boven 1 GBit/s. Marktpartijen staan op het punt om bandbreedtes boven de 1Gb/s te introduceren. Het toezeggingsbesluit resulteert er in dat KPN het prijsniveau voor glasvezel boven de 1Gbit/s geheel naar eigen inzicht kan bepalen. Omdat concurrentie op deze tarieven uitblijft, zullen kunstmatig hoge prijzen voor supersnel internet het onvermijdelijke gevolg zijn. Daarmee blijft snel internet boven de 1Gbit/s beperkt voor de happy few en wordt innovatie op internetsnelheid in Nederland geremd, aldus de aanbieder.

“Mager”

T-Mobile vindt het toezeggingsbesluit op deze beide punten nog steeds te mager aangezien het KPN en Glaspoort teveel ruimte blijft geven om de markt te dicteren en de concurrentie te belemmeren. T-Mobile meent dat ACM de mogelijkheid heeft beide punten te repareren via het nog te nemen marktanalysebesluit.

“Marktanalyse ontbreekt”

Ook branchevereniging NLconnect komt met een eerste reactie op het besluit van de ACM. NLconnect juicht toe dat ACM streeft naar gezonde marktwerking op de markt voor snel internet. NLconnect blijft wel van mening dat ACM eerst een gedegen marktanalyse had moeten uitvoeren alvorens toezeggingen van marktpartijen bindend te verklaren. Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: ‘We moeten constateren dat de toezeggingen onvoldoende zijn om de markt goed concurrerend te krijgen. Zo verandert er weinig aan de onaantrekkelijke WBA-tarieven van KPN en weigert ACM om werk te maken van ontbundelde toegang tot de PON-netwerken van KPN’. De hele reactie vind je hier.