(C) Mediamagazine

T-Mobile verbetert dekking, capaciteit en bereikbaarheid op de Noordzee

Mobiele provider T-Mobile verbetert de mobiele bereikbaarheid in de drukste en meest bevaren gebieden van de Noordzee.

Opstelpunten

De provider werkt aan de realisatie van de eerste van een reeks antenne-opstelpunten in de Noordzee, buiten Nederlandse territoriale wateren, die dit mogelijk maken. Een belangrijke ontwikkeling voor de pleziervaart en de visserij, maar ook voor andere beroepsvaart zoals het loodswezen, de reddingsbrigade, de kustwacht maar ook de onderhoudsmedewerkers van de Noordzee-windmolenparken en andere offshore installaties.

Windparken

Bij de aanleg van de opstelpunten maakt T-Mobile gebruik van nieuwe infrastructuur voor het aansluiten van windparken op de Noordzee. Hierdoor kan de provider een veel betere mobiele spraak- en datakwaliteit op de Noordzee bieden. En verbetert onder andere de bereikbaarheid van alarmnummer 112 op zee. Na de multi-bandveiling medio volgend jaar activeert T-Mobile deze opstelpunten ook met 5G.

Transformatorplatformen

Om de verbeteringen te realiseren, wordt gebruik gemaakt van transformatorplatformen, ofwel ‘stekkerdozen’ voor het aansluiten van de windparken op de Noordzee. Deze worden op dit moment en de komende jaren gebouwd door hoogspanningsnetbeheerder TenneT, dat verantwoordelijk is voor aanleg en onderhoud van het Net op Zee.

5G

Vanaf 2020 biedt T-Mobile, naast 3G en 4G techniek, via deze offshore platformen ook 5G aan op de Noordzee buiten territoriale wateren.

Van West naar Noord

Het Nederlandse deel van de Noordzee is enorm uitgestrekt. In de eerste fase zal T-Mobile voornamelijk de dekking in het zuidelijke deel van de Nederlandse Noordzee verbeteren, via onder andere de windmolenparken Borssele (2020), Hollandse Kust Zuid (2021) en Hollandse Kust Noord (2022). In het (verre) noordelijke deel van de Nederlandse Noordzee is T-Mobile nog op zoek naar goede samenwerkingen met de offshore industrie om ook dat gebied van mobiele dekking te voorzien.