VodafoneZiggo: Meer klantverlies en lagere resultaten in tweede kwartaal

VodafoneZiggo heeft over het tweede kwartaal in haar bestaan toch meer klanten verloren en lagere financiële resultaten geboekt. 23.900 r/tv klanten zegden hun kabelaansluiting op, meer dan in het eerste kwartaal; toch blijft Ziggo als kabelaar nog steeds met 50,9 % en 3,933 miljoen klanten een meerderheid van Nederlanders van televisiesignaal voorzien.

Omzet

Waar het mobiele en kabelbedrijf in het eerste kwartaal nog meer dan 1 miljard omzet draaide, daalde die naar 997 miljoen euro in het tweede kwartaal; een daling van 3 % pro forma op jaarbasis. Het kabelsegment daalde in omzet met 1%, het mobiele deel met 7% (proforma). Ook het operationele inkomen maakte een duikeling en daalde met meer dan 13,5 % naar 46 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal.

Liberty Global

VodafoneZiggo is voor 50 % in handen van Liberty Global en 50 % van Vodafone Group. Liberty Global rapporteert deze cijfers en schrijft de mindere resultaten toe aan ‘significante’ concurrentie, met name aangaan de mobiele telefonie-operaties waar prijsdruk en agressieve promotiecampagnes van concurrenten bestaan. Ook de roamingafspraken die op 1 juni jongstleden bij Vodafone ingingen hadden volgens het bedrijf impact.

Waarschuwing

Liberty Global stelt als ware het een waarschuwing, dat als nadelige impact van economische, concurrerende, regelgevende of andere factoren de resultaten significant verslechteren, dat dan de investeringen in VodafoneZiggo moeten worden afgewaardeerd. Een klein lichtpuntje voor het bedrijf is dat de mobiele telefoniecontracten (‘postpaid’) licht stegen. De aandeelhouder spreekt verder positief over de lancering van gebundelde aanbiedingen van kabeltelevisie, internet, vaste telefonie en mobiele telefonie.

Netto winst

Liberty Global draaide met 4,587 miljard Amerikaanse Dollar een iets verhoogde omzet ten opzichte van het eerste kwartaal (zonder VodafoneZiggo); en boekte over het tweede kwartaal een netto winst van 674,3 miljoen Amerikaanse Dollar. Operatoneel deed Liberty Global het ook beter met 641,9 miljoen Amerikaanse Dollar.

Stijgende schuldenlast

Toch moet daarbij opgemerkt worden dat Liberty Global een stijgende schuldenlast heeft van 45,5 miljard Amerikaanse Dollar. VodafoneZiggo heeft een schuldenlast bij derden van 10,096 miljard euro, waarbij het 28 miljoen euro aan rente aan haar aandeelhouders betaalde en nog eens 160 miljoen euro aan dividend. Bij de eerste kwartaal resultaten maakte het bedrijf bekend over heel 2017 te verwachten 500 miljoen aan Vodafone en Liberty Global over te maken.

Opzeggingen

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo verklaarde dat de op 1 juli ingegane tariefsverhogingen van 3,5 % geen materiële impact had op de opzeggingen (‘churn’), waarmee het bedrijf omzetten hoopt te kunnen verhogen.