Voorbereidingen verdelen frequentiepakket Fresh FM gestart

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is gestart met de voorbereidingen om het oude frequentiepakket van radiozender Fresh FM gestart.

Vergunning ingetrokken

De regionale commerciële radiozender Fresh FM is per 1 september van dit jaar haar vergunning voor frequentiepakket B05 kwijtgeraakt. Volgens Agentschap Telecom voldeed de radiozender niet aan de vergunningsvoorwaarden. Volgens het agentschap zou de regionale commerciële radiozender een deel van haar FM-zenders nooit in gebruik hebben genomen.

Consultatieronde

Het Ministerie van EZK is inmiddels gestart met een consultatieronde voor het opnieuw verdelen van het frequentiepakket B05. Dit pakket FM-steunzenders in Den Haag/Rijswijk, Amsterdam, Alphen aan den Rijn en Utrecht. Daarnaast bevat het frequentiepakket kleinere steunzenders in Alkmaar, Zoetermeer, Gouda, Almere, Hilversum en Naaldwijk.

Frequentiepakket B36

Daarnaast wordt ook frequentiepakket B36 opnieuw verdeeld. Dit pakket behelst één FM-zender in Leusden. Op deze frequentie was tot augustus van dit jaar RADIONL te horen. Zowel frequentiepakket B05 als B36 geven ook de verplichting om uit te zenden via de digitale ether (DAB+) op kanaal 8A in de gehele Randstad.

Regionaliteitseis

Voor de te verdelen frequentiepakketten geldt een zogenaamde regionaliteitseis van 10%. Dit betekent dat 10% van de programmering per uur overdag een regionaal karakter moet hebben. De vergunningen worden verleend tot 1 september 2022. Dit is gelijk aan de looptijd van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep die eerder tot de genoemde datum zijn verlengd. Wanneer er meerdere geïnteresseerden zijn voor een frequentiepakket dan zal er een veiling volgen.

Tijdens de consultatieronde kunnen betrokken partijen reageren op het voornemen van het ministerie om de frequentiepakketten te verdelen.

Interesse

De radiozender Kink FM heeft indirect al aangekondigd interesse te hebben voor het frequentiepakket B05. Het streven van de radiozender is om uit te gaan zenden op FM en “de kans daarop is reëler dan ooit want binnenkort wordt er een klein aantal FM-frequenties herverdeeld en daar zetten we op in”, aldus de radiozender eerder dit jaar.

Verdeelprocedure

Momenteel loopt al een procedure bij Agentschap Telecom voor de verdeling van twee FM-frequentiepakketten in de Achterhoek en één frequentiepakket in de kop van Noord-Holland. Het agentschap maakt binnenkort bekend of er een veiling gaat plaatsvinden voor deze drie pakketten.

Naast deze drie pakketten en de twee frequentiepakketten waarbij bovengenoemde consultatieronde is gestart zijn er ook nog frequentiepakketten vrijgekomen in de regio Deventer en Twente.