Drie regionale frequentiepakketten worden geveild

Het Ministerie van Economische Zaken is van plan om eind augustus te starten met de procedure om drie regionale frequentiepakketten middels een veiling opnieuw te verdelen. Het gaat om frequenties in Winterswijk (kavel B30), Lichtenvoorde (kavel B32) en Wieringermeer (kavel B33). De frequenties geven naast recht op uitzenden via FM ook de plicht om uit te zenden via de digitale ether.

Terug naar de overheid

De frequentiepakketten zijn eerder dit jaar teruggeven aan de overheid. De frequenties waren tot medio dit jaar in gebruik door de radiozenders RADIONL en 8FM. Reden voor het teruggeven van de frequenties was de hoge regionaliteitseis op de frequentiepakketten.

Regionaliteiteis

Niet-landelijke commerciële radiozenders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid. Bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 hebben de vergunninghouders (zelf) geboden voor een percentage regiogerichte programmering.

De vergunningen zijn mede verkregen op grond van hun programmatische bod. Op de genoemde frequentiepakketten was een eis afgesproken van meer dan 60 procent. Met de zwaardere handhaving die het Agentschap Telecom sinds eind vorig jaar uitvoert waren de pakketten niet meer rendabel om te exploiteren.

Veiling

Vanaf eind augustus worden de drie frequentiepakketten ter veiling aangeboden door het Ministerie van Economische Zaken. De regionaliteitseis zal dan slechts 10 procent bedragen. De veiling zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden samen met het veilen van regionale DAB+-capaciteit.

DAB+

De nieuwe eigenaren van de kavels te Winterswijk (94,3 MHz / 0,278 kW)  en Lichtenvoorde (95,7 MHz / 0,151 kW) krijgen de plicht om uit te gaan zenden op het (nieuwe) regionale DAB+-kavel op kanaal 6C. De nieuwe eigenaar van het kavel in Wieringermeer (96,0 MHz / 1.59 kW) krijgt de plicht om uit te zenden via het regionale DAB+-kavel op kanaal 9D (Noord).

De vergunningen worden verleend tot 1 september 2022.