Vragen Europees Parlement uitblijven openbare publicatie fusie VodafoneZiggo

Dennis de Jong, lid voor de SP in het Europees Parlement heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie aangaande het uitblijven van een openbare volledige publicatie van de beslissing tot toestemming van de fusie tussen Vodafone en Ziggo.

Duopolie

Volgens het De Jong (lid van Europees Unitair Links/Noord Groen Links) dreigt er met VodafoneZiggo (en KPN) een duopolie ‘waarbij twee partijen elkaar in evenwicht houden en te weinig uitdagen’. De openbare publicatie van de fusietoestemming laat meer dan 6 maanden op zich wachten.

Inzage

De Jong vraagt nu of de Europese Commissie kan erkennen dat publicatie te lang op zich laat wachten, en vraagt ook of de Europese Commissie kan erkennen dat de consument en burger recht heeft op inzage in de beslissing over deze fusie die aanzienlijke invloed heeft op de telecommunicatiesector.

“Onmiddellijke publicatie”

De Jong vraagt simpelweg ook om onmiddellijke publicatie. De Europese Commissie mag zes weken doen over beantwoording van schriftelijke vragen vanuit het Europees Parlement.

Bezwaar

Eerder was gebleken dat Liberty Global, Vodafone Group en VodafoneZiggo middels het veelvuldig bezwaar maken tegen openbaarmaking van het besluit in het kader van ‘bedrijfsvertrouwelijk’, transparantie hierover ernstig vertraagt.

Richtlijnen

Volgens richtlijnen dienen bedrijven in de gelegenheid te worden gesteld aan te geven wat bedrijfsvertrouwelijk is of niet. Toen Ziggo door Liberty Global werd overgenomen in 2014 (en werd samengevoegd met UPC) door Liberty Global, duurde het ruim een half jaar (29 weken) voordat deze beslissing integraal werd gepubliceerd met een openbare versie. Deze week zijn er 29 weken verstreken sinds de toestemming van VodafoneZiggo werd gegeven.