Agentschap Telecom start evaluatie laagvermogen middengolfbeleid

Agentschap Telecom is gestart met een evaluatie over het beleid rond laagvermogen middengolfvergunningen. Vergunninghouders hebben van het agentschap een vragenlijst ontvangen.

Vergunningen

Sinds medio 2016 is het mogelijk om laagvermogen vergunningen aan te vragen voor bepaalde middengolffrequenties. Het gaat om vermogens variërend van 1 – 100 Watt. De vergunningen worden uitgegeven met een einddatum van 10 mei 2019.

73 vergunningen

Momenteel zijn er 73 vergunningen voor laagvermogen middengolfuitzendingen uitgegeven door Agentschap Telecom. Hiervan zijn er 25 vergunningen uitgegeven met een vermogen van maximaal 1 Watt en 48 vergunningen met een vermogen variërend van 50 – 100 Watt. Niet alle uitgegeven vergunningen zijn overigens in gebruik genomen door de vergunninghouders. De huidige vergunningen kennen geen ingebruikname verplichting.

Evaluatie

Voormalig Minister van Economische Zaken (Minister Kamp) gaf in 2016 al aan dat er na twee jaar een evaluatie zou gaan plaatsvinden over het laagvermogen middengolfbeleid. Agentschap Telecom is nu gestart met deze evaluatie. Alle vergunninghouders met een laagvermogen middengolfvergunning hebben een vragenlijst ontvangen van het agentschap. Ook geïnteresseerden in een laagvermogen middengolfvergunning maar geen vergunning hebben verkregen hebben deze vragenlijst ontvangen.

Vragen

In de evaluatie worden vragen gesteld rond de dienstverlening van Agentschap Telecom, de vergunningsvoorwaarden, het verzorgingsgebied en de kosten die door Agentschap Telecom in rekening worden gebracht. Na de evaluatie zal het duidelijk worden of het huidige beleid op dezelfde voet kan worden voortgezet of dat het beleid gewijzigd gaat worden.