AT biedt soepele overgang bij veilen regionale radiokavels

Agentschap Telecom (AT) biedt regionale commerciële radiozenders de mogelijkheid om hun vergunning in te laten en trekken en te blijven uitzenden tot het moment van uitgifte na een veiling. Dit blijkt uit een bericht op de website van Agentschap Telecom.

Regiogerichtheid

Vergunninghouders van niet-landelijke commerciële omroep (of FM/DAB+)-vergunningen moeten aan een percentage regiogerichtheid voldoen. Ze zijn hierbij verplicht om hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio. In de huidige vergunningen zijn de percentages regiogerichtheid opgenomen waaraan de programmering moet voldoen.

Percentages

De vergunninghouders hebben de percentages voor de regiogerichtheid zelf aangegeven in de vergelijkende toetsen in 2003 en 2007. Bij de verlenging van de vergunningen zijn deze percentages opnieuw ongewijzigd opgenomen in de vergunningen die gaan gelden na 1 september 2017. Het agentschap controleert sinds een aantal jaar strenger op het naleven van deze eisen.

Intrekken

Niet-landelijke commerciële oproepen kunnen echter hun huidige vergunning laten intrekken. De ingetrokken vergunningen worden door middel van een veiling opnieuw uitgegeven. De regiogerichtheidseis voor deze nieuwe vergunningen wordt teruggebracht naar 10%.

Veiling

De nieuwe vergunninghouder krijgt daarmee meer vrijheid in de keuze van zijn programmering. Ook kunnen zij hun programmering eenvoudiger aanpassen als de luisteraar hierom vraagt. Het agentschap benadrukt dat alleen bij een veiling de regiogerichtheidseis worden gemoderniseerd.

Continuïteit

Vanuit de sector is gevraagd aan Agentschap Telecom of vergunninghouders die hun vergunning willen laten intrekken, hun huidige vergunning mogen blijven gebruiken tot het moment van uitgifte na de veiling. Op deze manier blijft de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. Het agentschap heeft de sector laten weten hiermee in te stemmen onder de voorwaarde van blijvende naleving van de geldende vergunningsvoorwaarden.

Risico’s

Dit biedt regionale commerciële radiozenders de mogelijkheid hun uitzendvergunning met een eventueel hoog regiogerichtheidspercentage in te leveren en middels een veiling het kavel weer opnieuw te bemachtigen. Voordeel is dat er vanaf dat moment een regiogerichtheidspercentage van 10% geldt. Nadeel is echter dat andere partijen meer kunnen bieden op de veiling of dat het kavel duurder moet worden aangeschaft dan de huidige prijs.

Vergunninghouders die hun huidige vergunning willen laten intrekken dienen een formulier in te vullen op de website van Agentschap Telecom.