Procedure verlengen frequenties commerciële radiozenders van start

Vanaf 27 maart krijgen de landelijke commerciële radiozenders de mogelijkheid om hun etherfrequentie met vijf jaar te verlengen, tot september 2022. De procedure hiervoor is gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken in de Staatscourant.

Tot september 2022

De houders van de FM-vergunningen waar deze regeling betrekking op heeft, kunnen vanaf maandag 27 maart 2017 tot en met 24 april 2017, voor 16:00 uur een aanvraag indienen die betrekking heeft op verlenging van hun vergunning. Tegelijk met de aanvraag om verlenging van de analoge vergunning wordt de daaraan gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep aangevraagd.

Vergoeding

Voor een viertal frequentiepakketten, de zogenaamde ongeclausuleerde kavels, moet een vergoeding worden betaald aan de overheid. Voor ongeclausuleerde kavels gaan de volgende vergoedingen worden betaald over de periode 2017-2022: Sky Radio (kavel A1) 2.544.000 euro, Qmusic (kavel A3) 2.758.000 euro, Radio 538 (kavel A6) 2.324.000 euro en Radio 10 (kavel A7) 859.000 euro.

SEO

Deze bedragen zijn één op één overgenomen uit het SEO-rapport dat eerder in opdracht van de overheid is opgesteld. Kritiek van de landelijke commerciële radiozenders op dit rapport is door overheid niet verwerkt in een aangepaste waardebepaling.

Overigens gaan de radiozenders de komende periode een veel lagere vergoeding
betalen voor haar frequentiepakketten dan de afgelopen periode. De waarde voor het kavel van Sky Radio over de periode 2011-2017 is destijds vastgesteld op 25.726.000 euro, Qmusic op 26.935.000 euro en Radio 538 op 26.581.000 euro.

DAB+

Naast het verlengen van de FM-vergunningen worden ook de vergunningen voor uitzendingen via de digitale ether verlengd, DAB+. De negen commerciële radiozenders krijgen ieder 1/9e deel van de frequentieruimte op kanaal 11C toegewezen. Hoe zij deze capaciteit invullen mogen de radiozenders zelf weten. Er is dus geen verplichting meer om naast het hoofdkanaal een extra themazender uit te zenden via DAB+.

Digitaliseringsplan

Wel zullen de radiozenders moeten investeren in het verder verbeteren van de dekking van DAB+. Hiervoor het de landelijke commerciële radiozenders een digitaliseringsplan ingediend wat voorziet in meer steunzenders voor haar DAB+-netwerk. Vooral de zogenaamde indoor-dekking zal door uitvoering van dit plan worden verbeterd.

De regeling rond het verlengen van de vergunningen voor landelijke commerciële radio is te vinden in de Staatscourant via deze en deze link.