Commerciële radiozenders zetten vraagtekens bij SEO-rapport over DAB+

De landelijke commerciële radiozenders stellen grote vraagtekens over de opbouw van het zogenaamde SEO-rapport rond DAB+, digitale radio via de ether.

Consultatie

De landelijke radiozenders, die zijn verenigd in de VCR (Nederlandse Vereniging Commerciële Radio) reageren hiermee op de consultatieronde die gehouden is rond het vaststellen van de bedragen die betaald moeten worden voor hun vergunningen voor de periode 2017-2022. Deze consultatieronde is op 3 maart gesloten.

Voor het vaststellen van deze bedragen wordt het zogenaamde SEO-model toegepast. Hierbij wordt op basis van diverse data en parameters een waardebepaling gedaan.

Minder betalen

Uit de informatie uit consultatieronde was al eerder gebleken dat de commerciële omroepen in de periode 2017-2022 fors minder gaan betalen voor hun vergunningen. Gemiddeld liggen de prijzen een factor 10 lager dan de huidige vergunningsperiode. Ondanks dat de commerciële radiozenders volgens deze rapportage minder hoeven te betalen voor hun vergunningen in de komende jaren hebben zij wel kritiek op een onderdeel van het rapport: de berekeningen rond DAB+, digitale radio via de ether.

Verbeteren DAB+-netwerk

In de komende vergunningsperiode die loopt van 2017 tot en met 2022 dienen de commerciële omroepen hun bereik via de digitale ether te optimaliseren. Het bereik moet zowel op indoor als op outdoor niveau worden opgeschroefd. Het SEO-rapport heeft een berekening gemaakt wat de extra kosten zullen worden voor de commerciële radiozenders voor het verbeteren van hun DAB+-netwerk.

Hiervoor heeft SEO het bedrijf LS Telecom in de arm genomen om onderzoek te doen naar de aanpassingen van het huidige DAB+-netwerk om aan de nieuwe eisen van de overheid te voldoen.

Ernstige kanttekeningen

De VCR heeft echter “ernstige kanttekeningen” bij het gedeelte in het SEO-rapport over DAB+: “Het rapport van SEO geeft aangaande DAB+ op vrijwel alle essentiële punten een onjuiste voorstelling van zaken. Om die reden kan het niet als basis kan dienen voor een zorgvuldige bepaling van de kosten voor de distributie van DAB+ met het verbeterde netwerk.”, aldus de VCR in een reactie in de consultatieronde.

Onjuiste informatie

Volgens de commerciële omroepen rammelt het rapport op diverse kanten. Zo zou het bedrijf LS Telecom beschikken over onjuiste informatie, is informatie over de werkelijke kosten van het DAB+-netwerk niet gebruikt in de rapportage en wordt een verkeerde veronderstelling gemaakt van het huidige digitale ethernetwerk van de landelijke commerciële omroepen.

Herzien

De VCR verzoekt de minister van Economische Zaken dan ook: “SEO te verzoeken om het gedeelte in haar rapport ten aanzien van DAB+ te herzien en daarbij uit te gaan van de werkelijke situatie en de werkelijke door de VCR reeds aangeleverde kosten voor de DAB+ upgrade.” De VCR verzoekt de minister eveneens om de uitkomst van de herberekening van de kosten voor de upgrade het digitale netwerk door SEO mee te nemen in de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017.

De gehele reactie van de VCR is hier terug te lezen. Het SEO-rapport Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017 is hier terug te lezen.