Belangenvereniging PMSE: zorgen over wegvallen 700MHz-band

De belangenvereniging voor PMSE (Program Making & Special Events) maakt zich ernstig zorgen over de economische, sociale en culturele gevolgen bij het wegvallen van de 700 MHz-band. Dit schrijft de belangenvereniging als reactie op de Internetconsultatie van de overheid over de toekomst van de 700 MHz. De overheid is voornemens om de huidige vergunningen op deze frequentieband die onder andere wordt gebruikt voor Digitenne van KPN en PMSE-toepassingen met drie jaar te verlengen en daarna deze frequentieband in te zetten voor mobiele communicatie-doeleinden als 4G of 5G.

PMSE

De Nederlandse Belangenvereniging Draadloze Audio Verbindingen Program Making & Special Events (PMSE) behartigt de belangen van gebruikers van de PMSE-sector. De PMSE-sector biedt in Nederland werk aan tienduizenden mensen en produceert dagelijks honderden televisieprogramma’s, theatervoorstellingen, radio- uitzendingen en special events (evenementen). Veel draadloze apparatuur maakt momenteel gebruik van de 700MHz-band. Deze apparatuur kan na 2020 niet meer bruikbaar zijn doordat de frequentieband voor andere doeleinden wordt ingezet. Hetzelfde gebeurde een aantal jaren geleden ook al met het gebruik van 800MHz-band voor 4G.

“Ernstige zorgen”

“De vereniging PMSE constateert dat met het nu voorgelegde beleidsvoornemen in de hand duidelijk blijft dat structurele en bruikbare alternatieven ontbreken. Het betreft daarbij gebruik van o.a. microfoons, voor de vele sociale en economische activiteiten waar PMSE-apparatuur gebruikt wordt.”, aldus de belangenvereniging in een reactie op de Internetconsultatie van de overheid.

“Naar onze mening worden de gevolgen van het wegvallen van de frequenties voor o.a. draadloze microfoons door de overheid ernstig onderschat. Bij eerdere wijzigingen (o.a. het bestemmen van de 800 MHz) zijn er slechts tijdelijke en geen structurele en concrete oplossingen gevonden. We eisen nu wel structurele oplossingen voor de bedreigingen die ons werk onmogelijk gaan maken, werk dat publieke belangen (zowel economisch, maatschappelijk als cultureel) dient. Er moeten concrete oplossingen worden gezocht en gevonden voor de ca. 84 MHz (per locatie) die opnieuw weg gaat vallen. Daarnaast bevelen we aan dat PMSE-gebruik in de UHF band onder de 700 MHz gegarandeerd wordt tot alternatief bruikbaar spectrum toegewezen is.”, aldus de belangenvereniging.

KPN

KPN zelf heeft als eigenaar van KPN Digitenne, dat ten dele gebruik maakt van de 700 MHz-band, niet publiekelijk gereageerd op de Internetconsultatie van de overheid. De consultatie is inmiddels gesloten. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft eerder al aangegeven dat zij gebruik wil blijven maken van digitale uitzendingen via de ether middels DVB-T (Digitenne) en zelfs aangegeven dat de uitzendingen moeten gaan plaatsvinden in de nieuwe norm DVB-T2 waarmee ook HD-uitzendingen mogelijk zijn.