Coronacrisis: kabinet verlengt steun aan lokale media

Het kabinet schiet opnieuw lokale media te hulp die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt. Om hen te ondersteunen, wordt nog eens 24 miljoen euro uitgetrokken.

“Behoefte is groot”

Nu de coronacrisis voortduurt, moet dit ervoor zorgen dat mensen in deze tijd gebruik kunnen blijven maken van onafhankelijke en betrouwbare informatie uit hun omgeving. “Juist nu is de behoefte aan een goede lokale nieuwsvoorziening groot”, benadrukt minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Steunfonds voor lokale media

Omdat lokale media hun advertentie-inkomsten de afgelopen tijd fors zagen teruglopen, riep minister Slob begin april het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening in het leven. Daarvan werden 181 lokale publieke omroepen en 410 huis-aan-huiskranten voor drie maanden geholpen. Het geld dat met de eerste ronde nog niet was opgemaakt, zo’n 1,6 miljoen euro, wordt momenteel ingezet om ook andere lokale media te ondersteunen, zoals lokale nieuwswebsites.

Verlenging Steunfonds

Het steunfonds wordt nu verlengd. Lokale publieke omroepen, huis-aan-huiskranten die tenminste negen keer per jaar verschijnen en lokale betaalde nieuwsbladen kunnen hier in ieder geval aanspraak op maken. Het streven is dat zij zich vanaf 15 juni weer kunnen melden bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek die het steunfonds uitvoert. Specifieke voorwaarden worden nu nog verder uitgewerkt.

Media Caribisch Nederland

Lokale media op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kampen met soortgelijke problemen als die in het Europese deel van Nederland. Zij kunnen echter geen gebruikmaken van het Steunfonds. Minister Slob trok daarom vorige week nog zo’n 60.000 euro uit om ook kranten, radio en televisie op de eilanden te ondersteunen. De media die in aanmerking komen, zijn inmiddels benaderd door de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Eerdere maatregelen

De regelingen komen bovenop de generieke maatregelen die het kabinet al eerder nam om bedrijven te ondersteunen. Het gaat dan onder meer om extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van het betalen van diverse belastingen. Daarnaast komt er op korte termijn vanuit de Stichting Regionale Publieke Omroep 2 miljoen euro beschikbaar om de lokale journalistiek een impuls te geven en gaat de minister coulanter om met diverse deadlines, zoals voor het indienen van het jaarverslag 2019.

Google

Ook Google ondersteunt diverse lokale nieuwsorganisaties met financiële steun. In totaal gaat het in Nederland om zo’n 70 lokale nieuwsorganisaties, aldus Google.