Coronacrisis: Streekomroep Westland zoekt steun bij gemeenten

WOS, de streekomroep in het Westland, heeft bij de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Maassluis aangeklopt voor steun in de coronacrisis.

“Inkomsten naar praktisch nul”

 “Onze inkomsten zijn tot praktisch nul gereduceerd en dat baart enorme zorgen“, aldus directeur Aart den Haan van de WOS. Hij vraagt de gemeenten in de regio met klem om mee te denken met de WOS en wil weten wat hun opstelling is als de omroep echt in betalingsproblemen gaat komen.

NOW-regeling

De WOS heeft zich aangemeld voor de landelijke NOW- regeling om een percentage loonkosten vergoed te krijgen. “Maar die pakt niet zo goed uit voor de omroep. Het rekenmodel komt uit op 5.600 euro per maand, terwijl vanaf maart de loonkosten zo’n 26.000 euro bedragen.”, aldus de streekomroep op haar website.

“Ongunstig”

Zo worden subsidies als omzet gezien, waardoor ons percentage omzetderving relatief gezien lager is, terwijl de commerciële omzet juist tot nul is teruggelopen“, schrijft Den Haan. Ook het ijkpunt voor de personeelskosten, januari 2020, valt ongunstig uit, omdat de WOS in maart meer mensen in dienst heeft voor het pilotproject Professionalisering van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

“Sigaar uit eigen doos”

Verder is volgens Den Haan het Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening van het ministerie van OCW een sigaar uit eigen doos. “Een marginale vooruitbetaling van al gereserveerde gelden voor professionalisering van de streekomroepen. Die gelden worden nu uitgegeven aan alle lokale omroepen en huis-aan-huis kranten. Waar wij als een van de voorbeeldomroepen in 2020 en 2021 een stimuleringsbedrag (inclusief een bedrag voor onderzoeksjournalistiek) van zo’n 220.000 euro zouden krijgen, (..) krijgen we nu eenmalig 25.000.

Informeren

De Haan stelt dat de WOS er met de beperkende arbeidsomstandigheden alles aan blijft doen om iedereen in de regio zo goed mogelijk te informeren. Zo zijn de nieuwsuitzendingen langer dan gewoonlijk, worden er kerkdiensten uitgezonden, hebben alle burgemeester een toespraak mogen houden en is er voor ouderen dagelijks ochtendgymnastiek in samenwerking met Vitis Welzijn.