Nieuwe aanvraagronde steunfonds lokale media van start

Van 21 september tot en met 11 oktober start een nieuwe aanvraagronde van het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening open. Dit bericht Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) op haar website.

Lokale nieuwsvoorziening

Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, nieuwsbladen en lokale nieuwssites die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen steun aanvragen voor de periode van 15 september tot 15 december 2020.

Continuïteit

Het Steunfonds moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil blijft tijdens de coronacrisis. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 7 april 2020 het tijdelijk Steunfonds voor lokale informatievoorziening aangekondigd. Hiermee werd er voor de periode van 15 maart tot 15 juni 2020 11 miljoen euro beschikbaar gesteld en in eerdere aanvraagrondes uitgekeerd.

Omdat er ook na 15 juni nog behoefte was aan financiële steun, heeft het kabinet 24 miljoen euro aan extra middelen in het Steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020. Daarmee bedraagt de totale omvang van het Steunfonds 35 miljoen euro.

Twee rondes

Bij de verdeling van de 24 miljoen extra steun is ervoor gekozen om het geld in twee aanvraagrondes te verdelen. Reden hiervoor is dat de financiële situatie voor de aanvragende partijen tijdens de looptijd van het Steunfonds significant kan verbeteren of verslechteren.

De eerste periode liep van 15 juni tot 15 september en een tweede en tevens laatste periode loopt van 15 september tot en met 15 december 2020.
Ook kan het Stimuleringsfonds op deze manier tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend.

Meer informatie op de website van SvdJ.