Nieuwe regering: Meer samenwerking media op lokaal en regionaal niveau

De nieuwe regering wil de samenwerking tussen lokale en regionale media verder bevorderen. Dit blijkt uit het regeerakkoord. Het regeerakkoord met de titel “Vertrouwen in de toekomst” is vandaag gepresenteerd door de coalitiepartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Uitdagingen

Volgens de kersverse coalitie zijn de uitdagingen voor de journalistiek en mediabedrijven enorm, zowel op landelijk, regionaal als lokaal-niveau. “Grote internationale bedrijven domineren de markt wereldwijd en informatie is vaak direct gratis digitaal toegankelijk. Ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus is hierdoor niet langer vanzelfsprekend, maar wel nodig vanwege het veranderende medialandschap. Daar willen we aan bijdragen in de komende jaren.“, aldus de regering in het akkoord.

Streekomroepen

De regering geeft aan het belangrijk te vinden dat lokale omroepen meer gaan samenwerken in streekomroepen. De NLPO, de overkoepelende organisatie van streekomroepen, is hiervoor een traject gestart om de meer dan 250 lokale omroepen te laten samenwerken in een kleine 80 streekomroepen. “Omdat dit bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen.”, aldus de regering.

Samenwerking

De regering wil de komende periode gaan werken aan een voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau. “Samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau wordt bevorderd. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van regiovensters op de kanalen van de NPO in de komende kabinetsperiode.”. Demissionair staatssecretaris Sander Dekker had in de vorige regeerperiode al plannen opgesteld om een pilot te starten. Het is nog niet duidelijk wanneer deze pilot op één van de landelijke NPO-kanalen van start gaat.

“Onderzoeksjournalistiek”

Daarnaast trekt het kabinet geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. Deze vorm van journalistiek staat onder druk, maar is van vitaal belang voor de controlerende taak die de journalistiek
heeft.