NLPO: Change Board besluit tot meer streekomroepen

Er komen meer streekomroepen in Nederland dan de 62 omroepen zoals eerder door de stichting NLPO waren gepland. Dit blijkt uit de eerste ronde van de besluiten van het zogenaamde Change Board van de NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep) .

Streekomroepen

In het plan van de NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep) dat in maart van dit jaar bekend is gemaakt worden de bijna 300 zelfstandige lokale omroepen in Nederland omgevormd tot 62 streekomroepen. Op de in maart bekend gemaakte indeling van streekomroepen konden lokale omroepen een wijzigingsverzoek indienen als de omroep het om bepaalde redenen niet eens is met de voorgestelde indeling. Niet alleen bij lokale omroepen maar ook bij de betrokken gemeenten is gevraagd naar hun mening over de voorgestelde streekindeling, aangezien de gemeente voor de financiële ondersteuning van de lokale omroepen zorgt.

Change Board

Deze wijzigingsverzoeken worden de komende periode beoordeeld door de Change Board. Dit Change Board bestaat uit minimaal drie afgevaardigden vanuit de lokale omroepen, één afgevaardigde van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en één afgevaardigde van het Ministerie van OCW. Inmiddels heeft de change board advies uitgebracht voor de vorming van de eerste 46 streekomroepen.

Beoordeling

De beoordeling door dit orgaan vindt plaats op grond van een aantal van tevoren vastgestelde criteria, waarbij natuurlijke habitat, Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA), inwonertal en financiële haalbaarheid het zwaarst wogen. In totaal bracht de Change Board op 6 oktober advies uit voor de vorming van 46 nieuwe streekomroepen. In 18 gevallen werden de NLPO-voorstellen ongewijzigd overgenomen, omdat zowel gemeenten als betrokken omroepen zich daarin heel goed konden vinden, aldus informatie uit een nieuwsbrief van de OLON.

Splitsing gebieden

Bij 18 door de NLPO voorgestelde streken werden op grond van ontvangen reacties wijzigingen aangebracht. In een aantal gevallen adviseerde de Change Board door de NLPO voorgestelde streken op te splitsen. Dat betekent dat er in iedere geval 10 nieuwe streekomroepen bijkomen. Om welke gebieden het gaat is niet bekend gemaakt.

Wachten op reacties

Aangezien de situatie in sommige van de door de NLPO voorgestelde streken na de reacties van omroepen en gemeenten erg complex blijkt en de NLPO bovendien nog niet van alle gemeenten een zienswijze had ontvangen, kon de Change Board over een flink aantal streken geen oordeel vellen. Over die resterende streken buigt de Board zich op 17 november 2016 opnieuw. Het is dus mogelijk dat het aantal streekomroepen nog verder zal toenemen wanneer ook deze adviezen zijn uitgebracht.

Einde van het jaar definitieve indeling

Hoe de nieuwe streekomroepenkaart er precies uit komt te zien, wordt wereldkundig gemaakt zodra de NLPO-directie de besluitvorming heeft afgerond. Naar verwachting zal dit nog vóór het einde van dit jaar gebeuren.

Weerstand

De afgelopen periode is gebleken dat er in een aantal regio’s weerstand bestaat tegen de plannen tot de vorming van grote streekomroepen. Onder andere in Drenthe en Noord-Brabant zijn zowel lokale omroepen als de gemeenten zelf tegen de vorming van streekomroepen of stellen zij kanttekeningen bij de indeling ervan.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.