NLPO start DAB+-pilot lokale omroepen in Twente/Achterhoek

Binnenkort zal de NLPO van start gaan met de uitvoering van een DAB+-pilot in de regio Twente/Achterhoek. Daar zal met omroep Gelre FM, Optimaal FM en Enschede FM in dat gebied worden samengewerkt om de pilot uitvoering te geven. De pilot heeft ten doel om informatie te verzamelen hoe DAB+ het beste geïmplementeerd kan worden voor de lokale omroep sector. In een groot deel van de Achterhoek zijn de uitzendingen via de digitale ether al enige tijd geleden gestart.

Overleg

Al enige tijd is er overleg gaande tussen stichting NLPO, Agentschap Telecom (AT) en ministerie Economische Zaken over de mogelijkheden om DAB+-frequenties beschikbaar te stellen voor de lokale omroepsector in Nederland. Afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in de reservering van DAB+ frequentiecapaciteit in de zogenaamde Laag 6 van Band 3 voor de lokale omroepsector. Om voor de lokale omroepen in Nederland een goed frequentieplan te maken op basis van deze gereserveerde frequenties is nadere informatie nodig over de wijze waarop DAB+ op lokaal/streekomroepniveau geïmplementeerd kan worden.

Technische test

De DAB pilot van NLPO betreft een technische test om te onderzoeken hoe DAB uitzendingen op streekomroepniveau straks het beste geïmplementeerd kan worden. De pilot levert daarmee als het ware een blauwdruk op voor lokale omroepen hoe DAB op streekomroepniveau geïmplementeerd kan worden (met welke soort zenders, in welke architectuur, etc.). Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de ontvangst van DAB op basis van een dergelijke blauwdruk minimaal gelijk moet zijn aan de ontvangst van de huidige FM frequenties van lokale omroepen.

Onderzoek naar storing

Ook heeft de pilot ten doel om te onderzoeken wanneer storing kan optreden van nabuur-zenders en op welke afstand frequenties herhaald kunnen gaan worden. Deze informatie is voor AT relevant om uiteindelijk een definitief frequentieplan te kunnen maken voor digitale radio op streekomroepniveau. Daarnaast zal ook een Single Frequentie Network opzet getest gaan worden en worden een 2 a 3-tal verschillende zenders getest. Het ontwikkelde pilotplan is ook grondig afgestemd met Agentschap Telecom.

De verwachting is dat de resultaten van de pilot in de zomer 2017 beschikbaar komen. Uiteraard zullen de resultaten dan ook zo spoedig mogelijk aan de omroepen beschikbaar worden gesteld. De start van de pilot heeft enige tijd op zich laten wachten vanwege het ontbreken van de financiële middelen bij de NLPO.

Gelre FM

Momenteel wordt er al in diverse gebieden van Nederland getest met DAB+-uitzendingen door lokale omroepen. Gelre FM is één van de omroepen die momenteel al bezig is met uitzendingen via de digitale ether.  Via kanaal 6A zijn in de Achterhoek derhalve al de uitzendingen van Gelre FM, Optimaal FM en Enschede FM te horen. Daarnaast zijn er los van de pilot van de NLPO DAB+-experimenten van lokale omroepen bezig in Den Haag, Zandvoort, Oost-Groningen en Duivendrecht.