Restcapaciteit regionale DAB+-frequenties wordt verdeeld onder vergunninghouders

De zogenaamde restcapaciteit op de regionale DAB+-frequenties wordt tijdelijk verdeeld onder de bestaande vergunninghouders in de regionale kavels. Dit heeft een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigd tegenover Mediamagazine.nl.

Regionaal

Het gaat om regionale capaciteit in de digitale ether (DAB+) in delen van Noord, Zuidwest en Zuid Nederland. Deze frequentieruimte is overgebleven nadat bleek dat er maar beperkte interesse was bij commerciële radiozenders van deze DAB+-frequenties.

Restcapaciteit

De zogenaamde restcapaciteit was tot 1 september van dit jaar in gebruik bij diverse regionale commerciële radiozenders. Hierdoor konden deze radiozenders ook via de digitale ether uitzenden buiten hun verzorgingsgebied dat zij normaal via FM of de middengolf zouden bereiken. Zo was bijvoorbeeld Wild Hitradio naast de Randstad ook in delen van Noord en Zuid Nederland te horen via DAB+. De vergunningen voor deze restcapaciteit waren geldig tot 1 september jl.

Verdeling

Agentschap Telecom heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de capaciteit op deze regionale frequenties middels een procedure proberen te verdelen onder geïnteresseerde partijen. In totaal kon Agentschap Telecom 31 vergunningen voor regionale digitale radio verdelen. Het ging om 9 kanalen in het regionale kavel in Zuid Nederland (kanaal 7A), 8 kanalen in Noordwest Nederland (kanaal 9D) en 14 kanalen in het regionale kavel in Zuidwest Nederland (kanaal 9D).

Weinig interesse

Uiteindelijk bleek er maar beperkte interesse te zijn in deze capaciteit. Alleen Radio Continu en HotRadio Hits hadden zich ingeschreven voor de vergunningen waardoor een veiling uiteindelijk niet nodig was. De capaciteit die niet verdeeld is wordt nu verdeeld onder de bestaande vergunninghouders binnen de genoemde regionale kavels.

Verdeling

Deze regeling komt volgens de woordvoerder voort uit de vergunningsvoorwaarden van de regionale DAB+-kavels: “Indien een andere vergunning voor het gebruik van een deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het in het eerste lid genoemde frequentiebereik niet is verleend dan wel is ingetrokken, is de vergunninghouder tot de dag van inwerkingtreding van het besluit waarmee die vergunning voor het eerst onderscheidenlijk opnieuw wordt verleend, gerechtigd 1/N-de deel van de capaciteit van de ingetrokken vergunning te gebruiken.”, aldus de vergunning.

“Uitgeven vergt tijd”

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal bepalen wat er in de toekomst met de overgebleven capaciteit gaat gebeuren in de regionale kavels. “Aangezien het uitgeven van frequenties enige tijd vergt, regelt het artikel dat de bestaande vergunninghouders tijdelijk die restcapaciteit mogen gebruiken. Meer zegt het artikel van de vergunning dus niet. Het is dus niet zo dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de restruimte niet meer wil of kan uitgeven.“, aldus de woordvoerder.

Hogere kwaliteit

Zolang er dus geen nieuwe verdeling komt van de restcapaciteit staat het radiozenders binnen de drie genoemde regionale kavels om de overgebleven ruimte onderling te verdelen. Hoe de betrokken partijen dit concreet gaan uitvoeren is niet duidelijk. Radiozenders kunnen er voor kiezen om de kwaliteit van hun uitzendingen te verhogen of bijvoorbeeld slideshows mee te sturen.