Procedure verdeling extra DAB+-capaciteit maandag van start

Maandag 3 juli start de procedure voor het verdelen van DAB+-capaciteit. Het gaat om regionale capaciteit in de digitale ether in de zogenaamde ‘Laag 4’. In totaal worden 31 regionale DAB+-vergunning verdeeld. Wanneer de vraag naar de capaciteit groter is dan het aanbod wordt er overgegaan tot een veiling van de capaciteit.

Bovenregionale capaciteit

Via de vijf bovenregionale kavels zenden momenteel regionale publieke radiozenders, regionale commerciële radiozenders en middengolfzenders uit. Deze radiozenders moeten naast hun uitzendingen via de analoge ether ook uitzendingen verzorgen in de digitale ether. Op elk kavel is ruimte voor 18 radiozenders. In Noord- en Oost Nederland (kavel 6B) en de Randstad (kavel 8A) is de digitale capaciteit vanaf 1 september volledig benut.

Op drie bovenregionale kavels is naast het doorgeven van genoemde zenders nog digitale capaciteit over. Momenteel is deze capaciteit verdeeld over de bestaande regionale commerciële radiozenders en middengolfzenders. Deze vergunningen zijn echter geldig tot 1 september 2017.

Vergunningen

In totaal zijn er 31 vergunningen voor regionale digitale radio beschikbaar. Het gaat om 9 kanalen in het regionale kavel in Zuid Nederland (kanaal 7A), 8 kanalen in Noordwest Nederland (kanaal 9D) en 14 kanalen in het regionale kavel in Zuidwest Nederland (kanaal 9D).

Extra capaciteit

De extra capaciteit voor de vergunningsperiode vanaf 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2022 zal door het Ministerie van Economische Zaken worden verdeeld. De procedure start hiervoor aanstaande maandag, 3 juli. Geïnteresseerden kunnen tot en met 14 augustus aanstaande hun aanvraag indienen bij het Agentschap Telecom. Wanneer er sprake is van schaarste bij de verdeling van de digitale kanalen zal er worden overgegaan tot een veiling.

“Schaarste”

Onder schaarste wordt niet alleen begrepen absolute schaarste (meer aanvragen dan er vergunningen worden uitgegeven in absolute zin) maar ook relatieve schaarste (in geval er in één allotment meer vergunningen zijn aangevraagd dan het aantal vergunningen dat in dat allotment beschikbaar is, ongeacht of het absoluut aantal aanvragen groter is dan het totale aantal vergunningen). De verwachting is dat er in
ieder geval sprake zal zijn van absolute schaarste.“, aldus demissionair minister Kamp (Economische Zaken). Als veilingmodel zal er een zogenaamde simultane meerrondenveiling (SMRA) worden toegepast.

Meer frequenties

Er zullen de komende periode drie verschillende veilingen georganiseerd worden om de beschikbare FM- en DAB+- vergunningen te verdelen. Naast de digitale (rest)frequentieruimte in laag 4 zal er binnenkort één extra landelijk dekkende laag met een gelijke indeling als laag 4 in band III worden uitgegeven. Het betreft hier beschikbare frequentieruimte in laag 7. Deze laag wordt als laatste uitgegeven.

Daarnaast wordt er een aantal niet-landelijke analoge vergunningen met daaraan gekoppeld digitale vergunningen geveild. Het betreft hier vergunningen die teruggevallen zijn aan de Staat, dan wel niet verlengd zijn.