Minder aanbod via regionale DAB+-kavels per 1 september

Per 1 september zullen er in diverse regio’s in Nederland minder radiozenders te horen zijn via de digitale ether (DAB+).

Capaciteit

Momenteel zenden er diverse regionale radiozenders naast hun eigen uitzendgebied via FM en DAB+ ook in andere regio’s uit via de digitale ether. Zo is bijvoorbeeld Wild Hitradio naast de Randstad ook in delen van Noord en Zuid Nederland te horen via DAB+.

De radiozenders maken hiervoor gebruik van zogenaamde restcapaciteit op de diverse regionale DAB+-kavels die eind 2015 voor een periode van twee jaar is verdeeld. De vergunningen voor deze restcapaciteit eindigt per 1 september aanstaande. Hierdoor verdwijnen in bijvoorbeeld Zeeland en omstreken 9 kanalen uit het bovenregionale DAB+-kavel op kanaal 9D.

Procedure

Momenteel loopt via Agentschap Telecom een procedure om deze capaciteit opnieuw te verdelen. Wanneer de vraag naar de capaciteit groter is dan het aanbod dan zal er een veiling gaan plaatsvinden.

Minder aanbod

De huidige vergunninghouders van deze restcapaciteit op de diverse regionale kavels staken per 1 september hun uitzendingen. Hierdoor zal het aanbod van radiozenders via DAB+ in diverse regio’s tijdelijk minder groot zijn. Het gaat om radiozenders in Noord Noord-Holland en Friesland (kanaal 9D), Zuid en Zuidoost Nederland (kanaal 7A) en Zuidwest Nederland (kanaal 9D). In de Randstad (kanaal 8A) en Oost en Noord-Oost Nederland (kanaal 6B) is er geen restcapaciteit beschikbaar na 1 september.

Freez FM

Zo zal in Noord Nederland de radiozender Freez FM vanaf 1 september niet meer te horen zijn via kanaal 9D. Deze radiozender was naast Internet exclusief via DAB+ te horen in delen van Noord-Holland en Friesland. De uitzendingen van Freez FM via Internet gaan na 1 september wel door.

Amor FM

De Hindoestaanse radiozender Amor FM zal na 1 september alleen nog in de Randstad te horen zij via DAB+ op kanaal 8A. De uitzendingen in delen van Noord- en Zuid-Nederland worden per 1 september gestaakt. Ook Wild Hitradio zal na donderdag niet meer te horen buiten de Randstad via DAB+.

De middengolfzender KBC/Radio Seagull zal na 1 september alleen nog te horen zijn in delen van Noord Nederland via kanaal 9D. De uitzendingen in de overige uitzendgebieden via DAB+ in Zuid-Nederland worden stopgezet.

RADIONL

In Zuid-Nederland zal de radiozender RADIONL haar verspreiding via DAB+ verliezen in Zeeland. Tot 1 september is de radiozender nog te horen op kanaal 9D (Zeeland). De radiozender blijft wel te horen in Noord-Brabant en Limburg op kanaal 7A.

Radio JND

Radio JND verliest per 1 september haar DAB+-capaciteit op Zeeland op kanaal 9D en Noord-Branant en Limburg op kanaal 7A. De radiozender verdwijnt niet helemaal uit de digitale ether in Noord-Brabant. De radiozender heeft al enige tijd DAB+-capaciteit gehuurd van de commerciële aanbieder MTVNL en is daardoor in delen van Noord-Brabant ook te horen via kanaal 9C.

Radio Maria en Groot Nieuws Radio

Ook de middengolfzenders Radio Maria en Groot Nieuws Radio maken nu gebruik van restcapaciteit van diverse regionale DAB+-kavels. Beide radiozenders zijn vanaf 1 september landelijk te ontvangen via het DAB+-netwerk van de landelijke commerciële radiozenders (kanaal 11C). Radio Maria was al te horen op dit netwerk en Groot Nieuws Radio zal vanaf 1 september te horen zijn via dit kanaal.

Groot Nieuws Radio blijft in Oost en Noordoost Nederland op kanaal 6B.

Verdelen

De verwachting is dat later dit jaar de restcapacieit voor de regionale kavels opnieuw verdeeld is en het aanbod in de genoemde regio’s weer groter zal worden. Hierbij maken ook nieuwe radiozenders een kans op een plek in de regionale digitale ether.

Randstad

Via het regionale kavel in de Randstad verdwijnt per 1 september de radiozender Radio Paradijs uit het aanbod op kanaal 8A. De uitzendvergunning voor deze middengolfzender is niet verlengd en derhalve vervalt ook het recht op uit te zenden via DAB+. Fresh FM hoort donderdag van de rechter of de radiozender mag blijven uitzenden.