Radiozenders hebben weinig interesse in regionale DAB+-capaciteit

Commerciële radiozenders hebben weinig interesse getoond in de vrijgekomen regionale capaciteit in de digitale ether (DAB+).

Inschrijven

Tot 15 augustus konden radiozenders zich inschrijven in regionale capaciteit in de digitale ether in Noordwest, Zuidwest en Zuid/Zuid Oost Nederland. In totaal kon Agentschap Telecom 31 vergunningen voor regionale digitale radio verdelen. Het ging om 9 kanalen in het regionale kavel in Zuid Nederland (kanaal 7A), 8 kanalen in Noordwest Nederland (kanaal 9D) en 14 kanalen in het regionale kavel in Zuidwest Nederland (kanaal 9D).

Restcapaciteit

Deze zogenaamde restcapaciteit was tot 1 september van dit jaar in gebruik bij diverse regionale commerciële radiozenders. Hierdoor konden deze radiozenders ook via de digitale ether uitzenden buiten hun verzorgingsgebied dat zij normaal via FM of de middengolf zouden bereiken. Zo was bijvoorbeeld Wild Hitradio naast de Randstad ook in delen van Noord en Zuid Nederland te horen via DAB+. De vergunningen voor deze restcapaciteit waren geldig tot 1 september jl.

Geen veiling

Dinsdag maakte Agentschap Telecom de resultaten bekend van de inschrijving voor de regionale restcapaciteit (de zogenaamde laag 4). Hieruit blijkt dat er weinig belangstelling is voor de regionale capaciteit in de digitale ether. Agentschap Telecom hoeft geen veiling uit te schrijven want slechts twee radiobedrijven toonde interesse in de capaciteit. Een veiling van de capaciteit is dan ook niet nodig.

Hotradio Hits en Radio Continu

Trend Media kan met haar programma Hotradio Hits in Zuid en Zuidoost Nederland gaan uitzenden via kavel 7A. Radio Continu kan via de digitale ether gaan uitzenden in Noordwest Nederland (kanaal 9D) en Zuid/Zuidoost Nederland (kanaal 7A). De uitzendingen van Radio Continu via genoemde kanalen zijn inmiddels al gestart.

Capaciteit

Voor kavel 9D in Zuid West Nederland waren 14 kanalen beschikbaar maar geen enkele radiozender toonde interesse voor de capaciteit of voldeed aan de vergunningsvoorwaarden. In totaal blijven er meer dan 25 regionale DAB+-kanalen in diverse regio’s dus onbenut. Het is nog onduidelijk wat er met deze capaciteit gaat gebeuren.

Weinig interesse

Van de regionale commerciële radiozenders die tot 1 september gebruik maakte van de restcapaciteit via DAB+ heeft geen enkele radiozender interesse getoond in de frequenties. Ook bij radiozenders die nog niet uitzenden via de ether is er weinig interesse getoond.

“Interesse zou er wel zijn”

Eerder had demissionair minister Kamp (Economische Zaken) nog aangegeven dat er wel interesse zou zijn van diverse partijen in deze regionale capaciteit: “Gelet op de aard van de beschikbare vergunningen ((boven)regionale gebieden) ligt het in de rede dat juist de bestaande kleinere partijen en ook nieuwe kleinere partijen gebruik willen maken van dit spectrum om de kwaliteit van hun uitzendingen te verbeteren dan wel
extra uitzendmogelijkheden te creëren“, aldus de minister eerder dit jaar.

Laag 7

Het is nog onduidelijk wat de beperkte interesse voor de regionale DAB+-capaciteit voor gevolgen heeft de eventuele veiling van digitale capaciteit in de zogenaamde “laag 7”. De minister was voornemens om deze capaciteit vrij snel na de eventuele veiling van de capaciteit in laag 4 te gaan verdelen. Deze landelijke capaciteit bestaat uit meerdere regionale kavels die samen een vrijwel landelijk netwerk vormen.