Tweede Kamer: Regiogerichtheidseis verdwijnt bij uitschakelen FM

De Tweede Kamer wil dat de regiogerichtheidseis voor regionale commerciële radiozenders verdwijnt op het moment dat de uitzendingen via de FM worden stopgezet. Een motie hiervoor van de Kamerleden Remco Bosma (VVD) en Astrid Oosenbrug (PvdA) hiervoor is dinsdag in de Tweede Kamer aangenomen.

Regiogerichtheid

Niet-landelijke commerciële radiozenders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid. Bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 hebben de vergunninghouders (zelf) geboden voor een percentage regiogerichte programmering. De vergunningen zijn mede verkregen op grond van hun programmatische bod.

FM-bereik

Regiogerichtheid is een inhoudelijk criterium waarbij het gaat om programma’s met informatie, cultuur en educatie uit de regio (het FM-bereik). De handhaving van deze regiogerichtheid heeft al tot heel wat rechtszaken geleid in de afgelopen jaren. Sinds september 2016 is het Agentschap Telecom de eisen rond de regiogerichtheid strenger gaan controleren.

DAB+

De Tweede Kamer is van mening dat bij een toekomstige overgang van het analoge FM-signaal naar het digitale DAB+-signaal de zogenaamde regiogerichtheidseis uit de vergunningen moet worden geschrapt: “De vergunningsvoorwaarde voor regiogerichtheid zijn gesteld in de tijd dat het FM-zenderbereik de norm was. Dit zenderbereik komt niet meer overeen met het bereik van de DAB+-zender en daardoor is deze vergunningsvoorwaarde op termijn achterhaald”, aldus de motie van Bosma en Oosenbrug. De motie geeft ook aan dat de regiogerichtheidseis wordt gebruikt voor een “onderlinge concurrentiestrijd” en dit niet in het belang van de luisteraar is.

Aangenomen

De motie waarin wordt gesteld dat de regiogerichtheidseis bij de overgang naar digitale radio (DAB+) geheel kan verdwijnen werd door een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Naast de PvdA en VVD stemde ook onder andere de SP, Groen Links, D66 en PVV voor de motie.

Nog geen afschakeldatum

Een zogenaamde afschakeldatum voor het uitschakelen van het FM-signaal is echter nog niet bekend. Een eerdere datum van 2023 werd onlangs door Minister Kamp van Economische Zaken nog niet hard genoemd. Eind december zei de minister nog dat hij een afschakelmoment voor analoge radio “nog niet aandurfde”.

Agentschap Telecom

De Tweede Kamer heeft dinsdag ook een motie van Oosenbrug en Bosma aangenomen waarin wordt gepleit voor een betere samenwerking tussen de radiosector en het Agentschap Telecom. De motie “verzoekt de regering om binnen een periode van twaalf maanden na heden een genormaliseerde, gedejuridiseerde en volwassen toezichtrelatie tot stand te brengen.”

Deze week gaf Nico Silvius, directeur van onder andere de radiozender RADIONL, dat het Agentschap Telecom veel fouten zou maken bij de controles rond de regiogerichtheid.