VCR komt met voorstel alternatieve DAB+-indeling, minister verrast

De Vereniging Commerciële Radio (VCR) heeft een alternatieve indeling van de DAB+-ruimte in Nederland ingediend. Demissionair minister Kamp is verrastover de timing hiervan. Dit blijkt uit antwoorden van de minister op vragen van diverse fracties over de indeling van de capaciteit in de digitale ether (DAB+) en de verdeling hiervan.

Alternatief voorstel

Naar nu blijkt heeft de VCR, waarin diverse landelijke commerciële radiozenders zijn vertegenwoordigd een alternatief voorstel ingediend over de indeling van de diverse DAB+-lagen in Nederland. Het voorstel is vertrouwelijk ingediend tijdens de consultatieronde rondt de verdeling van regionale capaciteit in de digitale ether (Laag 4).

Onbekend

Hoe het plan eruit ziet is niet bekend. De minister geeft zelfs aan dat de plannen wellicht ook niet bekend zijn bij commerciële (regionale) radiozenders die niet zijn aangesloten bij de VCR.

Geheel nieuwe inrichting

Het niet gepubliceerde plan voorziet in een geheel nieuwe inrichting van het digitale spectrum. Uit de antwoorden van de minister blijkt ook dat in dit voorstel de regionale commerciële radiozenders zouden moeten gaan samenwerken met de lokale publieke omroepen in Nederland. Hierbij lijkt de VCR te doelen op samenwerking tussen de lokale- en streekomroepen, die sinds kort met experimenteeruitzendingen zijn begonnen via DAB+ en regionale commerciële radiozenders in laag 6. Momenteel zenden de regionale commerciële radiozenders uit in laag 4 samen met de regionale publieke radiozenders en hoogvermogen middengolfzenders.

Lange termijn

De minister geeft aan dat er veel komt kijken om een dergelijk plan uit te voeren: “Om een geheel nieuwe indeling van het bestaande digitale spectrum te realiseren zijn internationale onderhandelingen nodig. Het voorstel van de VCR kan alleen slagen als internationale frequentiecoördinatie met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België slaagt. Dit betekent dat ook bepaald moet worden welke frequentiegebruiksrechten Nederland op wil geven om een andere inrichting van deze lagen te realiseren.”

Risico’s

Een dergelijke procedure kan jaren duren en neemt ook risico’s met zich mee: “Het kan zijn dat er Nederlandse rechten verloren gaan en er uiteindelijk minder frequentieruimte beschikbaar blijft dan voorafgaande aan de onderhandelingen. “, aldus de minister.

Vergunningen

Ook is er volgens de minister in het plan geen rekening gehouden met het feit dat bepaalde digitale frequentieruimte voor langere tijd is vergeven. Zo kan de commerciële exploitant MTVNL tot en met 2024 gebruik maken van haar frequenties in laag 3. En mogen regionale commerciële radiozenders tot en met 2022 uitzenden via laag 4. Daarnaast vraagt de minister zich af of het plan van de VCR wel draagvlak heeft bij andere partijen aangezien het plan niet overal bekend is gemaakt.

“Verrast”

Tevens heeft de timing van het voorstel de minister “verrast”. “Vorig jaar in het kader van de verlenging van de huidige vergunningen de indeling van het gekoppelde spectrum geconsulteerd. Toen heeft de VCR niet dit alternatieve voorstel als zienswijze ingediend. Het aanpassen van de digitale lagen zonder aanpassing van vergunningen en (financiële) compensatie is na de wijziging van dit Frequentieplan niet mogelijk.

In overleg

De minister gaat de komende periode om de tafel zitten met de radiosector over de omroepdistributie na 2022. Het alternatieve voorstel van de VCR zal dan met de partijen worden besproken. Op korte termijn ziet de minister geen redenen om af te stoppen met de verdelingsprocedure voor regionale digitale capaciteit in Laag 4 en daarna het verdelen van capaciteit in Laag 7.