Verdeling nieuwe landelijke DAB+-capaciteit van start

Vanaf vandaag kunnen radiozenders zich inschrijven voor nieuwe landelijke capaciteit via de digitale ether (DAB+).

Meer capaciteit

Het verdelen van de nieuwe landelijke vergunningen voor DAB+ maakt onderdeel uit van een nieuwe herindeling van de digitale ether. Naast nieuwe landelijke capaciteit krijgt ook exploitant MTVNL de beschikking over een landelijk dekkend netwerk en komt er extra capaciteit vrij in de Randstad.

12 vergunningen

In totaal worden er 12 vergunningen voor digitale etherradio verdeeld met een landelijk bereik. Het gaat hier om capaciteit in de zogenaamde ‘laag 7’. Er zal worden uitgezonden op kanaal 9C. In Limburg zal er tijdelijk mogelijk een ander kanaal moeten worden ingezet omdat de internationale coördinatie voor kanaal 9C voor dat gebied nog niet is afgerond. Er zal worden uitgezonden in een kwaliteit van 96 kbps. En per partij mogen er maximaal vier vergunningen worden gekocht.

Veiling

Worden er meer dan twaalf vergunningen op rechtsgeldige wijze aangevraagd, dan vindt een veiling plaats. Deze veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem.

Waarborgsom

Om aan de verdeling te kunnen deelnemen dienen radiozenders een waarborgsom te storten of een bankgarantie aan te leveren ter grootte van € 50.000 per aangevraagde DAB+ vergunning.

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen tot en met 15 februari 2021 worden ingediend bij Agentschap Telecom. Meer informatie op de website van Agentschap Telecom.