(C) Mediamagazine

Ziggo: Deflatie kan leiden tot lagere abonnementsprijzen

Wanneer er in Nederland sprake is van een deflatie kan Ziggo besluiten om haar abonnementsprijzen te verlagen. Dit komt door een aanpassing in de Algemene Voorwaarden. Voorlopig lijkt dit scenario niet heel waarschijnlijk.

Inflatie

Per 1 juli voert Ziggo een tariefswijziging door. De gemiddelde abonnementsprijs gaat met 8 procent omhoog. Oorzaak hiervan zijn de stijgende kosten waardoor de aanbieder een inflatiecorrectie van 8,5 procent doorvoert. Abonnees van Ziggo zijn hierover al geïnformeerd door de aanbieder.

Deflatie

Per 1 augustus past Ziggo wel haar Algemene Voorwaarden aan waardoor het in de toekomst mogelijk wordt gemaakt om de abonnementsprijzen te verlagen bij een eventuele deflatie. “Op basis van de huidige Algemene Voorwaarden kunnen we één keer per jaar een inflatiecorrectie op de tarieven toepassen tot (maximaal) een percentage gelijk aan de CBS-consumentenprijsindex. Na de wijziging kan Ziggo bij een negatieve CBS-consumentenprijsindex (dit betekent dalende prijzen in Nederland) ook een correctie omlaag doorvoeren“, aldus de aanbieder in een email naar haar abonnees. Meer informatie over de nieuwe Algemene Voorwaarden vind je hier.