Coronacrisis: NLPO geeft lokale omroepen lastenverlichting

Ruim 230 door de coronacrisis getroffen lokale publieke omroepen kunnen dit jaar rekenen op een kleine verlichting van de lasten. De NLPO, de koepelorganisatie voor de lokale publieke omroepen, verleent een korting aan de bij haar aangesloten lokale publieke omroepen voor een bedrag gelijk aan de afdrachten voor het muziekgebruik aan Buma/Stemra per 1 april tot het einde van het jaar. Bovendien verleent de organisatie een korting van 25 procent op haar jaarbijdrage voor de aangesloten omroepen. De maatregelen gelden alleen dit jaar. Dit bericht de organisatie via haar website.

Lastige tijd

Door de coronacrisis zijn lokale omroepen in financieel zwaar vaarwater gekomen zo concludeerde de NLPO al eerder. NLPO verwacht dat door de coronacrisis over twee maanden één op de vijf lokale omroepen de activiteiten moet staken. Streekomroep WOS uit de regio Westland heeft al bij de gemeenten aangeklopt voor extra financiële middelen. NLPO komt nu zelf ook met een lastenverlichting voor haar leden.

“Vanzelfsprekend”

Marc Visch, directeur van de NLPO: “Het is vanzelfsprekend dat wij als brancheorganisatie in deze uitzonderlijke tijden ook een bijdrage leveren. De lokale publieke omroepen zijn juist nu populairder en noodzakelijker, maar verkeren in nog grotere financiële nood dan ooit. Het zijn publieke omroepen, maar de bijdrage van de overheid is slechts een fractie van wat nodig is om professioneel lokale journalistiek te kunnen bedrijven. Aanvullende omzet uit reclame en opdrachten is voor deze omroepen daarom cruciaal. Die inkomsten vallen nu weg en lokale omroepen hebben nauwelijks of geen reserves. Tegelijkertijd lopen hun vaste lasten door en worden bovendien extra kosten gemaakt om hun cruciale informatiefunctie in deze tijd te kunnen voortzetten en uit te breiden.

Projectactiviteiten gaan niet door

De bijdrage van de NLPO wordt mogelijk omdat als gevolg van de coronacrisis een aantal projectactiviteiten van de brancheorganisatie niet, of alleen gedeeltelijk door kan gaan. Marc Visch: “Uiteraard blijven de kernactiviteiten zoals de belangenbehartiging en de ondersteuning, zaken die juist nu van grote waarde zijn, onveranderd.”

Ministerie OCW

De maatregelen van de NLPO zijn voorbereid in overleg met het ministerie van OCW. Onlangs introduceerde minister Slob voor Media een tijdelijk steunfonds waar ook omroepen een lening of uitkering kunnen aanvragen. Verder riep het kabinet de gemeenten op om alles te doen wat binnen hun rol ligt.

Sociale media: