“Draagvlak gehele radiosector nodig voor verbeterplan DAB+”

De gehele radiosector moet achter het verbeterplan voor de digitale ether (DAB+) staan wil dit plan een kans van slagen krijgen.

Technische briefing

Dit bleek vandaag uit de technische briefing over de uitgifte van de zogenaamde digitale laag 7 van de vaste commissie voor Economische Zaken. De digitale ether bestaat uit verschillende frequentieblokken, lagen. De laag 7 is een frequentieblok dat nog niet is toegekend. De overheid heeft plannen om deze laag te veilen aan commerciële radiozenders. Laag 7 bestaat momenteel uit een aantal regionale kavels die samen een landelijk netwerk kunnen vormen.

Nadelen

Er kleven echter een aantal nadelen aan deze nieuwe digitale frequenties. Vooral de landelijke commerciële radiozenders vinden de nieuwe frequentielaag ongeschikt voor landelijke commerciële radio. Een deel van deze nieuwe capaciteit zal in Oost Nederland worden ingezet voor regionale commerciële radiozenders. Naast het feit dat niet elke autoradio goed omgaat met het schakelen tussen de vijf regionale kavels stellen de commerciële radiozenders ook vraagtekens bij de manier waarop de overheid de capaciteit wil veilen.

Verbeterplan

Zenderexploitant Broadcast Partners heeft nu een verbeterplan opgesteld. Dit voorstel voorziet een nieuwe indeling van de diverse netwerken. Bij dit voorstel wordt onder andere de capaciteit die bestemd is voor lokale omroepen gebruikt voor een zogenaamde “bovenlokale multiplex”.Op dit netwerk dat dan bestaat uit 50 subregionale kavels kunnen naast de publieke lokale omroepen ook de regionale commerciële radiozenders gaan uitzenden. Dit nieuwe netwerk zou beter aansluiten bij de uitzendgebieden van de commerciële regionale radiozenders. De capaciteit op laag 7 kan dan volledig worden ingezet voor landelijke commerciële radiozenders.

Draagvlak

De heer de Groot, directeur Telecom Markt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zei tijdens deze briefing dat het ministerie zeker kansen ziet in het verbeterplan van Broadcast Partners maar dat het van belang is dat er vanuit de gehele radiosector draagvlak moet zijn voor dit plan.

Overleg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat nu met de verschillende partijen in overleg om het plan dat nu op tafel ligt verder uit te werken. Volgens dhr. De Groot is nog niet voor alle partijen duidelijk welke gevolgen het plan voor hun heeft.

“Complexe situatie”

Daarnaast is het van belang dat het uitgewerkt plan draagvlak heeft bij alle partijen binnen de radiosector. Als één partij niet wil meewerken aan het plan dan levert dat volgens dhr. De Groot een “complexe situatie” op. Het verder uitwerken van het plan kan nog een aantal maanden doorlooptijd met zich meebrengen. Daarnaast moet het plan ook nog overlegd worden met het buitenland: de zogenaamde internationale coördinatie.

NLPO: plan is verslechtering

De NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen, heeft al aangeven dat het verbeterplan van Broadcast Partners voor de lokale- en streekomroepen juist een verslechtering is. Het plan van Broadcast Partners zou leiden tot een slechte dekking voor de streekomroepen, de capaciteit en kwaliteit van het netwerk gaat fors achteruit ten op zichtte van de huidige plannen die de NLPO heeft met hun digitale capaciteit.

NPO: Hele spectrum bekijken

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is wel voorstander van een herindeling van de digitale frequentieruimte maar geeft aan dat deze herindeling niet beperkt moet blijven tot de capaciteit van lokale omroepen.

RPO: Plannen nog helemaal uitwerken

De regionale omroepen, verenigd in de RPO, heeft ook kennis gekomen van de plannen van Broadcast Partners maar kan pas een oordeel geven als de plannen helemaal zijn uitgewerkt. De RPO is wel bang dat “bestaande opgebouwde netwerken moeten eventueel worden afgebroken en opnieuw worden ingekocht en dat kan leiden tot verkwisting van overheidsgeld”, aldus de RPO.

Onafhankelijke instantie

Landelijke commerciële omroepen, verenigd in de VCR staan logischerwijs positief tegenover het plan. De regionale commerciële omroepen, verenigd in de NLCR, geven aan dat de huidige indeling voor regionale commerciële omroepen niet ideaal is en dat een herindeling daarin verbetering kan brengen. De NLCR ziet graag dat een onafhankelijke instantie onderzoek gaat doen naar de indeling van het digitale spectrum in Nederland.

Laag 7

Over de eventuele veiling van laag 7 zijn in deze technische briefing verder geen uitspraken gedaan. Voorlopig ziet het er naar uit dat de nieuwe DAB+-capaciteit van laag 7 nog even op de plank blijft liggen en dat de eerder genoemde datum om de nieuwe DAB+-capaciteit eind 2017 te gaan verdelen niet gehaald zal worden.