(C) W Zonderland

“Frequentieplan lokale omroepen voor DAB+ in loop van 2019 definitief”

De lokale omroepen in Nederland hopen in de loop van 2019 te kunnen gaan uitzenden in de digitale ether (DAB+). Dit zegt de koepelorganisatie voor streek- en lokale omroepen NLPO/OLON.

Experimenten

Tot eind vorig jaar hebben een aantal lokale omroepen als wijze van experiment al uitgezonden in de digitale ether. Deze experimenten hebben bruikbare informatie opgeleverd over hoe het beste lokale omroepen via DAB+ kunnen gaan uitzenden. De verwachting was toen dat medio dit jaar er een definitief frequentieplan zou worden opgeleverd voor lokale omroepen.

Laag 6

Voor lokale omroepen is er een aparte DAB+-laag beschikbaar gesteld. Via deze capaciteit, de zogenaamde Laag 6, zouden alle lokale omroepen in Nederland een plekje moeten kunnen krijgen in de digitale ether.

Taskforce

Eind vorig jaar is er echter besloten een taskforce in het leven te roepen om de gehele beschikbare DAB+-capaciteit onder de loep te nemen en indien nodig opnieuw in te delen. Bij deze voorstellen is ook de capaciteit in Laag 6 betrokken waardoor het uitzenden van lokale omroepen via DAB+ vertraging heeft opgelopen. Het opleveren van het eindrapport van deze taskforce heeft al een aantal keer vertraging opgelopen.

Schot in de zaak

De NLPO/OLON geeft nu aan dat er toch weer schot in de zaak zit: “Om de impasse te doorbreken heeft de NLPO de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met stakeholders en beslissers in het medialandschap en de politiek, toegespitst op de consequenties voor onze sector en de urgente behoefte aan financiering en voorzieningen. En dat pleidooi vindt gehoor. We zitten weer om tafel met AT (red: Agentschap Telecom) en EZK (red: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), het proces blijft in beweging. De verwachting is nu dat in de loop van 2019 het frequentieplan DAB+ voor de lokale omroep definitief kan zijn.“, aldus de NLPO/OLON.