Gemeente Leiden: Extra subsidie voor fusie lokale omroepen

De gemeente Leiden stelt de gemeenteraad voor om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor nieuwe apparatuur en andere extra kosten die de fusie tussen de omroepen Sleutelstad en Unity met zich meebrengt. Dit bericht Sleutelstad op haar website.

Samenwerking

Sinds dit voorjaar werken de lokale omroepen samen. De stichting Lokale Omroep Regio Leiden (Lorelei), met Sleutelstad als lokale omroep voor Leiden, en de stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal, waaronder Unity valt als lokale omroep voor Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, hebben besloten tot een fusie om vanaf eind dit jaar een streekomroep te vormen. Inmiddels werken de omroepen op het gebied van nieuwsverspreiding al samen.

Sinds kort is de website van Unity.NU uit de lucht en worden bezoekers doorverwezen naar de website van Sleutelstad.nl. Unity.NU gaat via radio en televisie-amusement brengen en Sleutelstad het nieuws.

Licentie Stichting Holland Centraal

De nieuwe omroep al gebruik maken van de stichting Holland Centraal, omdat die over de beste uitzendfrequenties en -kanalen beschikt. Holland Centraal heeft namens de gefuseerde partners een vergunningaanvraag bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) ingediend voor de komende vijf jaar.

Commissariaat voor de Media

Voordat het CvdM een beslissing neemt moeten de betrokken gemeenteraden advies uitbrengen over de vraag of de gezamenlijke aanvraag voldoet aan alle wettelijke bepalingen. Het Leidse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het Commissariaat voor de Media mee te delen dat stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal daar aan voldoet.

100.000 euro

Daarnaast vraagt het college de raad om 100.000 euro beschikbaar te stellen om de kosten te dekken die de fusieomroep moet maken om bestaande systemen te integreren en zo nodig te vervangen.