“Laagvermogen middengolfvergunningen worden niet verlengd”

De huidige laagvermogen middengolfvergunningen worden per 10 mei aanstaande niet automatisch verlengd. Dit heeft staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Vergunningen lopen af

Agentschap Telecom begon in 2016 met het uitgeven van laagvermogen vergunningen voor de middengolf. Er konden vergunningen worden aangevraagd op diverse frequenties tot maximaal 100 watt. Deze vergunningen hebben allemaal een looptijd tot 10 mei 2019.

Pilot

De huidige laagvermogen middengolfvergunningen lopen af per 10 mei aanstaande. Daarna worden alle vergunningen opnieuw verdeeld. Hierbij kan het dus voorkomen dat een radiozender vanaf 10 mei op een andere frequentie moet gaan uitzenden. Het aanpassen van een frequentie kan een voor een middengolfzender kosten met zich meebrengen.

Er zullen bijvoorbeeld aanpassingen aan de antenne moeten worden uitgevoerd. Daarnaast moet wellicht ook de vormgeving van de radiozender worden aangepast. Vergunninghouders hadden er op aangedrongen om de vergunningen voor bestaande vergunninghouders te verlengen.

Evaluatie

Vorig jaar heeft Agentschap Telecom een evaluatie uitgevoerd rond de laagvermogen middengolfvergunningen. Inmiddels heeft de overheid aangegeven ook na 10 mei door te willen gaan met het uitgeven van vergunningen.

“Nieuwe verdeling wenselijk”

Gelet op de omstandigheid dat er sprake was van een pilot, dat vanaf de start al is gecommuniceerd dat de vergunningen zouden eindigen, dat dat in de vergunningen ook is bepaald en rekening houdend met de belangen van zowel de bestaande vergunninghouders als andere belangstellenden, is naar mijn oordeel een nieuwe verdeling wenselijk. Bij de nieuwe verdeling zal een vergunning verleend worden voor vijf jaar, waarbij de geldigheidsduur van de verleende vergunningen in beginsel telkens automatisch met vijf jaar zal worden verlengd, tenzij de vergunninghouder zelf een gewenste eerdere einddatum aangeeft.“, aldus Keijzer.

Consultatie

De regeling waarin de nieuwe verdeelprocedure is geregeld is inmiddels ter consultatie voorgelegd. Daarin is onder meer het aanvraagproces aangepast om de doorlooptijd van de behandeling van aanvragen te verkorten. De reacties op de consultaties vormen volgens de staatssecretaris echter geen aanleiding om af te zien van het voor nemen om over te gaan tot een nieuwe uitgifte.