NLPO: Voorlopig zullen lokale omroepen niet te horen zijn via DAB+

Voorlopig zullen lokale omroepen niet te horen zijn via de digitale ether (DAB+). Dit bericht de NLPO, de overkoepelende organisatie van streekomroepen in Nederland.

Experimenten

Tot 1 januari van dit jaar waren er op diverse locaties in Nederland experimentele uitzendingen te horen van lokale omroepen via de digitale ether. Ook de NLPO zelf heeft een pilot uitgevoerd met DAB+ in de regio Achterhoek/Twente. Deze experimenten zijn echter op 1 januari van dit jaar gestopt.

Een aantal omroepen heeft haar bevindingen van deze experimenten al bekend gemaakt. De NLPO verwacht eind deze maand de resultaten van de pilot te presenteren aan Agentschap Telecom (AT) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Definitieve indeling

Het was de bedoeling dat er zo spoedig mogelijk een definitieve indeling van de digitale ether voor lokale omroepen in overleg met Agentschap Telecom zou worden opgesteld. “Daarvoor heeft inmiddels (door AT) ook internationale coördinatie plaatsgevonden en is er mede op basis daarvan een concept frequentie-indeling voorbereid.”, aldus de OLON.

Afwachten

Toch zal het definitief toekennen van digitale frequenties aan lokale omroepen nog enige tijd op zich laten wachten. Oorzaak hiervan is onder andere het verbeterplan dat zenderexploitant Broadcast Partners heeft opgesteld voor een nieuwe indeling van de digitale ether.

Verbeterplan

Bij dit voorstel wordt onder andere de capaciteit die bestemd is voor lokale omroepen, de zogenaamde ‘laag 6’ gebruikt voor een zogenaamde “bovenlokale multiplex” Op dit netwerk dat dan bestaat uit 50 subregionale kavels kunnen volgens de zenderexploitant naast de publieke lokale omroepen ook de regionale commerciële radiozenders gaan uitzenden. Dit nieuwe netwerk zou beter aansluiten bij de uitzendgebieden van de commerciële regionale radiozenders. Door dit plan zou er meer capaciteit beschikbaar komen voor landelijke commerciële radiozenders.

Verslechtering

De NLPO heeft eerder al te kennen gegeven geen voorstander te zijn van dit nieuwe verbeterplan: Volgens de organisatie sluit de indeling van het bovenregionale kavel zoals Broadcast Partners dat voorstelt niet in de indeling voor de streekomroepen. “Sterker nog, zoals het zich nu laat aanzien, levert dit een aanzienlijke verslechtering op van de positie en mogelijkheden om DAB+ voor de lokale omroepsector op streekomroepniveau te realiseren.“, aldus de NLPO.

Hoorzitting

Mede naar aanleiding van dit plan heeft er eind oktober 2017 een hoorzitting plaatsgevonden van de Tweede Kamer-commissie Economische Zaken. Deze commissie heeft besloten om een eventuele andere frequentie-indeling voor DAB+ eerst nader te onderzoeken en de mogelijkheden hiervan te bespreken in een (nog in te stellen) taskforce waarin de verschillende betrokken partijen in de sector vertegenwoordigd zijn. Deze taskforce zal de komende maanden aan de slag gaan.

Onduidelijk

Onduidelijk is nog wat dit precies voor consequenties gaat hebben voor de gereserveerde DAB+ frequenties voor de lokale omroepen in laag 6 en de daarop gebaseerde frequentie-indeling. In ieder geval is duidelijk dat daarmee de geplande definitieve frequentie-uitgifte van DAB+ frequenties voor de lokale omroepen voorlopig is uitgesteld.“, aldus de OLON.

Uitstel

Volgens de OLON is het nog onduidelijk hoe lang het uitstel tot definitieve frequentie uitgifte gaat duren en of er de komende tijd nog opnieuw ruimte wordt geboden voor het aanvragen en benutten van (nieuwe) experimenteervergunningen voor DAB+ voor de lokale omroep.