Radar: Gros klachten internetprovider Fiber na jaar nog niet opgelost

Consumentenprogramma Radar besteedde vorig jaar drie keer aandacht aan internetprovider Fiber. Bij het consumentenprogramma kwamen veel klachten binnen over storingen met het internet en/of televisieproduct, de slechte bereikbaarheid van de klantenservice en afspraken die niet nagekomen werden. Radar inventariseerde een jaar nadat de klachtenstroom opgang kwam hoe het is gesteld met de afhandeling hiervan.

Nieuwe provider gevonden

Uit een rondvraag bij de honderden consumenten die destijds een klacht hadden ingediend bij Radar over de Fiber blijkt dat bijna 70% van deze consumenten is overgestapt naar een andere provider en plannen heeft om dat op korte termijn te doen zodra het contract afloopt. 25 procent, blijft bij Fiber, omdat hun problemen zijn opgelost.

Gros klachten nooit opgelost

De algemene tendens is volgens het consumentenprogramma dat het gros van de klachten nooit is opgelost. 5% twijfelt nog of ze hun contract gaan opzeggen of blijven bij Fiber, maar dat zou dan afhankelijk zijn van de aanbieding die hier tegenover staat.

Nog steeds klachten

Ook nu nog komen er klachten binnen over Fiber. Er blijft volgens Radar nog steeds veel te doen te zijn rondom de klantgerichtheid en wachttijd van de klantenservice, gaat het overstappen naar een andere provider niet altijd goed en worden correcties van de factuur maanden later doorgevoerd, blijkt verder uit de reacties die Radar recentelijk ontving.

Nieuwe eigenaar

Fiber heeft inmiddels een nieuwe eigenaar: M7 Group. Dit bedrijf is ook eigenaar van Canal Digitaal en Online.nl. Uit het persbericht van de overname die begin oktober vorig jaar is aangekondigd blijkt dat er voor klanten van Fiber er niets veranderd.

“Groot deel klachten opgelost”

Het betreurt ons als niet alle klachten van de uitzending van vorig jaar naar tevredenheid zijn opgelost. Volgens onze huidige gegevens is een groot deel inmiddels opgelost of klanten zijn overgestapt. Mochten er nu nog klanten zijn die problemen ervaren dan ontvangen we deze graag. Deze pakken wij zo snel mogelijk op en we zullen u daarvan schriftelijk op de hoogte houden.“, aldus Fedor Hoevenaars, de nieuwe directeur van Fiber.