Uitspraak FOX Sports vs Ziggo: jaarlijks 10 miljoen euro inkomstenderving

De uitspraak van het gerechtshof in kort geding met VodafoneZiggo betekent volgens FOX Sports een jaarlijkse inkomstenderving van 10 miljoen euro. De uitspraak behelst dat VodafoneZiggo de oude overeenkomst van Ziggo mag toepassen op haar hele netwerk. Dit blijkt uit de gepubliceerde en door Mediamagazine bestudeerde uitspraak.

Distributiemodel

Het hof stelt: “Waar FOX Sports onder het oude distributiemodel een percentage ontving van de opbrengst per afgesloten abonnement op de FOX Sports Channels, betaalt de distributeur onder het nieuwe distributiemodel aan de sportzender een vast bedrag per aangeslotene op haar netwerk.

Meer inkomsten

Het nieuwe distributiemodel levert FOX Sports meer inkomsten op. Indien voor de aangeslotenen op het Ziggo Services/UPC-netwerk per 1 augustus 2017 een nieuwe distributieovereenkomst moet worden gesloten onder het nieuwe distributiemodel van de sportzender, zal dat FOX Sports naar eigen inschatting jaarlijks circa € 10 miljoen extra inkomsten opleveren.”

Abonnees

Verder stelt de uitspraak dat het kabelnet van Ziggo in totaal 280.000 FOX Sports abonnees telt; 110.000 daarvan zijn van het voormalige UPC-netwerk in steden als Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Almere.

Kern van de discussie

De kern van de discussie bij de rechtbank ging over de betekenis van de Engelstalige tekst in het contract waarin gesteld was dat het contract van toepassing is op netwerken die bestuurd of geopereerd worden door Ziggo en haar huidige en toekomstige dochters waarin Ziggo meer dan 50% controle heeft en/of waar ze het management over voert, ook als ze provisie krijgen voor diensten voor eindgebruikers.

Ziggo BV

Op basis daarvan meende VodafoneZiggo de entiteit Ziggo Services (voorheen UPC) als dochter van Ziggo BV te kunnen onderbrengen waardoor dit contract van toepassing kon worden. FOX Sports beweerde dat de bepaling alleen van toepassing was bij de overname van kleine kabelnetten. Het oude voor VodafoneZiggo voordelige contract loopt nog door tot 31 juli 2020, terwijl het oude contract met Ziggo Services (voorheen UPC) per 31 juli afloopt.

Automatisch alle rechten

Volgens het hof schreef een jurist van FOX Sports bovendien dat “Ziggo automatisch alle rechten krijgt voor elk toekomstig distributie platform dat zij in eigendom krijgt “. Ziggo hoefde volgens het hof redelijkerwijs niet te verwachten dat het contract voor Fox Sports alleen van toepassing zou zijn op kleine kabelnetten.

Bodemprocedure

Met andere woorden de contractuele afspraken tussen de sportzender en VodafoneZiggo zijn zo opgeschreven dat VodafoneZiggo in haar recht staat volgens het hof en verwacht bij een bodemprocedure dat een rechtbank dit zal overnemen. De uitspraak geldt echter alleen tot het moment er een uitspraak is in bodemprocedure. Die procedure was al in gang gezet overigens, maar het kan nog enige tijd duren voordat daar een uitspraak over volgt.