Wijzigingen regionaal aanbod via DAB+ per 1 september

Per vandaag, vrijdag 1 september, zijn er een groot aantal wijzigingen doorgevoerd via de diverse bovenregionale DAB+-netwerken. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe wetgeving rond het invullen van de regionale DAB+-kavels alsmede het verlopen van vergunningen voor tijdelijke restcapaciteit.

Wetgeving

Tot op heden vond de koppeling tussen de FM-kavels en de diverse regionale DAB+-kavels plaats op basis van vergunninghouders. Vanaf 1 september wordt de digitale capaciteit via DAB+ verdeeld per vergunning / kavel. Dit betekent dat houders van meerdere niet-landelijke FM-vergunningen die gekoppeld zijn aan hetzelfde regionale kavel meer frequentieruimte beschikbaar krijgen voor digitale radio. Door deze nieuwe wetgeving zijn er bij een aantal regionale DAB+-kavels wijzigingen worden doorgevoerd per 1 september.

Noordoost en Oost Nederland

Zo is via het regionale DAB+-kanaal in Noordoost en Oost Nederland (kanaal 6B) een extra editie van RADIONL toegevoegd. Dit heeft enerzijds te maken met de nieuwe wetgeving maar ook met het feit dat RADIONL per 1 september een productieovereenkomst heeft gesloten met de eigenaar van kavel B19 (Hot Radio B.V.).

Meer edities

Radio Continu bezit twee FM-kavels in de deze regio en zal vanaf nu dus ook met twee edities te horen zijn via dit netwerk (Noord en Oost). Ook Simone FM heeft een extra editie toegevoegd aan het regionale DAB+-kanaal op kanaal 6B en zendt nu uit met een extra editie van regio Groningen en . Een kanaal zal voorlopig leeg blijven op dit netwerk aangezien de radiozender Tukker FM vorige week haar vergunning heeft terug ggeven aan de overheid.

Kavel 6C

Voor vier kavels in het uitzendgebied in noordoost en oost Nederland is geen capaciteit beschikbaar via het regionale netwerk op kanaal 6B. Voor FM-kavels B17, B28, B30 en B32 is daarom ruimte gereserveerd op kanaal 6C. Kanaal 6C maakt onderdeel uit van de zogenaamde Laag 7 waarvan de capaciteit in de toekomst wordt geveild.

Van de genoemde kavels worden er momenteel alleen uitzendingen verzorgd via kavel B17 door Rebecca Beheer BV met het programma RADIONL (editie Flevoland/Zwolle). De overige kavels moeten opnieuw worden geveild. Zolang de ruimte in Laag 7 niet is verdeeld hebben de vergunninghouders van deze kavels geen uitzendverplichting op DAB+.

Randstad

Ook via het regionale DAB+-netwerk in de Randstad op kanaal 8A zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd per 1 september. Radio Paradijs en Fresh FM zijn gestopt met uitzenden via dit kavel omdat hun uitzendvergunning niet is verlengd. Door de nieuwe wetgeving zijn per vandaag extra edities van Radio Decibel en RADIONL toegevoegd.

Hierdoor is Radio Decibel nu met een editie voor Noord-Holland en Zuid-Holland te ontvangen via DAB+ in de Randstad. Van RADIONL zijn nu edities Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht te horen. Radio Maria heeft haar middengolfvergunning ingeleverd en zendt dus ook niet meer uit via DAB+.

Naast de bovengenoemde wijzigingen vervalt er ook tijdelijk verdeelde digitale ethercapaciteit in een aantal regio’s. Zie hiervoor ons artikel van 29 augustus jl.