Nieuwkomers op FM moeten wachten op DAB+-uitzendingen

Dit najaar worden er drie regionale FM-kavels opnieuw verdeeld door de overheid. Uitzendingen van deze kavels via DAB+ zullen voor twee kavels niet direct van start kunnen gaan.

Verdeling

Het Ministerie van Economische Zaken is van plan om eind augustus te starten met de procedure om drie regionale frequentiepakketten opnieuw te verdelen. Het gaat om frequenties in Winterswijk (kavel B30), Lichtenvoorde (kavel B32) en Wieringermeer (kavel B33). De frequenties geven naast recht op uitzenden via FM ook de plicht om uit te zenden via de digitale ether (DAB+).

Schaarste

Voor de frequentiepakketten in Winterswijk en Lichtenvoorde kunnen de digitale uitzendingen via de ether pas later van start gaan. Voor deze regio zou dat zijn via kanaal 6B (Noordoost en oost Nederland). Er is echter geen ruimte meer voor de uitzendingen van deze kavels via dit kanaal en dus moeten de radiozenders gaan uitzenden op kanaal 6C. Dit is een nieuw kanaal dat toebehoort aan de zogenaamde ‘Laag 7’

Nieuwe regels

De schaarste op kanaal 6B komt door nieuwe wetgeving die met ingang van 1 september, wanneer de bestaande FM-frequenties voor vijf jaar worden verlengd, actief wordt. Met de wijziging zal de koppeling tussen FM en DAB+ niet meer plaats vinden per vergunninghouder, maar per vergunning. Dit betekent dat houders van meerdere niet-landelijke FM-vergunningen die gekoppeld zijn aan hetzelfde regionale kavel meer frequentieruimte beschikbaar krijgen voor digitale radio. De minister heeft meerdere aangegeven redenen om voor deze methodiek te kiezen.

Oost Nederland

Op kanaal 6B (Noord- en Oost Nederland) waar momenteel de regionale radiozenders op uitzenden in de digitale ether is te weinig ruimte om de regionale publieke omroepen een plek te geven en tevens een koppeling per vergunning te realiseren voor de niet-landelijke FM-vergunninghouders en de commerciële middengolfvergunninghouders. Om die reden wordt hier extra capaciteit beschikbaar gesteld in kanaal 6C. Dit kanaal maakt onderdeel uit van de zogenaamde ‘Laag 7’. Deze capaciteit is nu nog niet in gebruik en zal later in een veiling worden verdeeld.

Vergunninghouders

Aangezien nog niet duidelijk is wanneer de uitzendingen via DAB+ op ‘Laag 7’ van start gaan kunnen de toekomstige vergunninghouders van kavel B32 en B33 nog niet uitzenden via DAB+. De minister heeft nog geen datum genoemd waarop de verdeling van Laag 7 middels een veiling van start gaat. De minister wil eerst afwachten hoe de verdeling van regionale capaciteit in Laag 4 verloopt.

Bestaande vergunninghouders

Ook regionale commerciële radiozenders die nu al uitzenden via FM en DAB+ moeten de overstap maken per 1 september van kavel 6B naar kavel 6C. De vergunningen van kavel B17 (Rebecca Beheer BV met het programma RADIONL vanuit Lelystad en Zwolle ) en kavel B28 (Waterstad FM BV met het programma RADIONL te Deventer ) geven na 1 september recht om uit te zenden op kanaal 6C in plaats van 6B. De digitale uitzendingen via kanaal 6C kunnen pas van start gaan nadat de frequentieruimte in Laag 7 is verdeeld.