Agentschap Telecom: Veiling drie regionale kavels start eind augustus

Agentschap Telecom (AT) is voornemens om 28 augustus te starten met de de procedure om drie regionale frequentiepakketten middels een veiling opnieuw te verdelen. Het gaat om frequenties in Winterswijk (kavel B30), Lichtenvoorde (kavel B32) en Wieringermeer (kavel B33). De frequenties geven naast recht op uitzenden via FM ook de plicht om uit te zenden via de digitale ether. De vergunningen worden verleend tot 1 september 2022.

Terug naar de overheid

De frequentiepakketten zijn eerder dit jaar teruggeven aan de overheid. De frequenties waren tot medio dit jaar in gebruik door de radiozenders RADIONL en 8FM. Reden voor het teruggeven van de frequenties was de hoge regionaliteitseis op de frequentiepakketten.

Regionaliteiteis

Niet-landelijke commerciële radiozenders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid. Bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 hebben de vergunninghouders (zelf) geboden voor een percentage regiogerichte programmering.

De vergunningen zijn mede verkregen op grond van hun programmatische bod. Op de genoemde frequentiepakketten was een eis afgesproken van meer dan 60 procent. Met de zwaardere handhaving die het Agentschap Telecom sinds eind vorig jaar uitvoert waren de pakketten niet meer rendabel om te exploiteren.

Veiling

De verwachting is dat vanaf maandag 28 augustus de drie frequentiepakketten ter veiling worden aangeboden. De regionaliteitseis zal dan slechts 10 procent bedragen.

DAB+

De nieuwe eigenaren van de kavels te Winterswijk (94,3 MHz / 0,278 kW) en Lichtenvoorde (95,7 MHz / 0,151 kW) krijgen de plicht om uit te gaan zenden op het (nieuwe) regionale DAB+-kavel op kanaal 6C.

De nieuwe eigenaar van het kavel in Wieringermeer (96,0 MHz / 1.59 kW) krijgt de plicht om uit te zenden via het regionale DAB+-kavel op kanaal 9D (Noord). Overigens kunnen de twee nieuwkomers op kanaal 6C niet direct starten met hun uitzendingen via de digitale ether.

Meer kavels worden geveild

Afgelopen maandag zijn er door het bedrijf Waterstad FM B.V. wederom drie regionale kavels teruggegeven aan de overheid. De verwachting is dat ook deze kavels later dit jaar ter veiling worden aangeboden.