Waddinxveen DAB

Consultatie verdeling tijdelijke lokale DAB+-vergunningen gestart

Vandaag is de consultatie gestart voor de tijdelijke verdeling van frequentieruimte voor lokale digitale radio-omroep (DAB+). Er kunnen voor 22 zogenaamde allotments, die tezamen een deel van Nederland bedekken, vergunningen worden aangevraagd. Een vergunning in deze zogenaamde ‘laag 6’is geldig tot en met 31 augustus 2022.

Tijdelijk

Momenteel is er op basis van een rapport van de Taskforce Radio een herverdelingsprocedure bezig van digitale capaciteit. Het herverdelen van de DAB+-frequenties kost tijd omdat er naast overleg tussen diverse commerciële en publieke partijen ook internationale coördinatie moet plaatsvinden.

Laag 6

Voor wat betreft vergunningen die geschikt zijn voor lokale radio is voorzien dat de definitieve resultaten van de coördinatie van de voor deze partijen gereserveerde laag 6 in 2022 gereed zijn. Binnen de Taskforce Radio is daarom afgesproken om vooruitlopend op deze definitieve resultaten laag 6 (of gedeeltes daarvan)  tijdelijk uit te geven. “Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat lokale partijen, zowel commerciële als publieke, op korte termijn ook gebruik kunnen gaan maken van DAB+ en niet hoeven te wachten op de uitkomsten van de internationale onderhandelingen.”, aldus De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Partijen

In de voorgestelde verdeling van de capaciteit kunnen zowel lokale publieke als commerciële partijen zich inschrijven voor de capaciteit. Een lokale publieke omroep kan alleen een aanvraag indienen voor een allotment of allotments, waarin deze omroep voor tenminste één gemeente een aanwijzing heeft van het Commissariaat voor de Media.

Uitgifte

De uitgifte van vergunningen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Vergunningen moeten binnen zes maanden na uitgifte in gebruik worden genomen. Meerdere partijen binnen een zelfde allotment dienen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De samenwerkingsovereenkomst dient binnen zes weken te worden afgesloten.

Capaciteit

In totaal worden 22 allotments tijdelijk verdeeld. Hiervan ligt een deel in de Randstad, Flevoland, Gelderland en delen van Gronigen en Noord-Brabant. Per kanaal kunnen maximaal 12 programma’s ( zes voor lokale publieke stations en zes voor commerciële partijen) worden uitgezonden. Bij minder dan 9 programma’s mag er ook gebruik worden gemaakt van de minder storingsgevoelige FEC code 1A-variant.

Consultatie

Voordat de regeling actief wordt kunnen belanghebbenden op de voorgestelde verdelingsprocedure een reactie geven. De consultatie duurt tot 3 december aanstaande.

Experimenten

In de periode van juni 2016 tot en met eind 2017 zijn er diverse experimenten uitgevoerd met DAB+ op lokaal niveau. Hierbij zijn er zowel positieve resultaten geboekt met het gebruik van één sterke zender voor een bepaald gebied als de ingezet van meerdere kleinere steunzenders die een bepaalde regio moeten dekken. Deze experimenten zijn per 1 januari  2018 allemaal stopgezet door Agentschap Telecom. Daarnaast heeft het bedrijf Radio Netwerk Nederland dit jaar een proef in Noord-Nederland uitgevoerd met lokale uitzendingen via DAB+.