(C) W Zonderland

“Aanzienlijk zendvermogen belangrijk voor goede ontvangst lokale radio via DAB+”

Uit de pilot die de lokale omroep van Den Haag en zenderexploitant Broadcast Partners hebben gedaan met uitzendingen via DAB+ blijkt dat voldoende vermogen belangrijk is voor een goede ontvangst. De zenderexploitant spreekt in het eindrapport zelfs van “aanzienlijke zendvermogens” voor een goede ontvangst. Netwerken die bestaan uit meerdere zenders van een laag vermogen blijken minder geschikt aldus de exploitant.

Experiment

Sinds begin februari zendt de lokale omroep van Den Haag op experimentele basis uit via de digitale ether in samenwerking met Broadcast Partners.Naast Den Haag FM is ook de themazender Den Haag Totaal te horen via dit netwerk dat uitzendt op kanaal 10D in de regio Den Haag. Sinds juni wordt ook de radiozender Hollands Palet doorgegeven via dit netwerk.

Zenders

In eerste instantie werd er uitgezonden met één zender vanuit Rijswijk. In de maand augustus zijn er ook experimenten uitgevoerd met drie steunzender: naast Rijswijk werd er toen uitgezonden vanuit Den Haag Centrum en Scheveningen met lagere vermogens. Daarnaast is er een experiment geweest met één zender op hoogvermogen. De ontvangstresultaten met het experiment van één zender met een hoogvermogen (300 watt op 90 meter) waren volgens de exploitant het beste.

“Zorgen over laagvermogen netwerk terecht”

Directeur Broadcast Partners Robert-jan van der Hoeven: “De pilot toont aan, dat de zorgen van een groot deel van de streekomroepen over slechte dekking en te hoge kosten bij een laagvermogen netwerk, terecht zijn. Voor streekomroepen is een andere aanpak met minder zenders van een hoger vermogen dan ook een beter passende oplossing, te meer omdat dit in tegenstelling tot laagvermogen netwerken economisch haalbaar is. Het voor streekomroepen beschikbare deel van de DAB-ruimte kan daarop aangepast worden.

Verbeterplan

De conclusies van de pilot vallen goed samen met het verbeterplan dat Broadcast Partners heeft gepresenteerd voor de herindeling van de frequentieruimte voor DAB+. Bij dit voorstel wordt de capaciteit die bestemd is voor lokale omroepen gebruikt voor een zogenaamde “bovenlokale multiplex”.

Op dit netwerk dat dan bestaat uit 50 subregionale allotments kunnen naast de publieke lokale omroepen ook de regionale commerciële radiozenders gaan uitzenden. Hierbij wil de zenderexploitant gebruik maken van één zender op hoogvermogen (300 Watt) eventueel voorzien van een extra steunzender.

NLPO

De NLPO, de overkoepelende organisatie van streekomroepen, is bezig met een pilot in de regio Achterhoek en Twente. Bij dit experiment wordt er gebruik gemaakt van een groot aantal steunzenders met laagvermogen. De definitieve resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht. De NLPO heeft al aangeven veel nadelen te zien van in het verbeterplan van Broadcast Partners met betrekking tot het opbouwen van een zogenaamde “bovenlokale multiplex”.

De resultaten van de pilot in Den Haag en Rijswijk zijn te vinden via de website van Broadcast Partners.