Leiden: Fusie tussen omroepen Sleutelstad en Unity lijkt mislukt

Het bestuur van de streekomroep voor de regio Leiden heeft de samenwerking met producent Chris de Waard stopgezet. Volgens het bestuur van de streekomroep is er onvoldoende vertrouwen tussen de omroep en De Waard. Hierdoor lijkt de fusie tussen de lokale omroepen Unity en Sleutelstad tot één streekomroep mislukt.

Ruzie

Sinds 1 februari van dit jaar werken de lokale omroepen Unity en Sleutelstad samen in de nieuwe streekomroep voor de regio Leiden met de naam ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’. In april leverde dit al een eerste ruzie op tussen Unity en Sleutelstad. Zo was er onder andere onmin over het sluiten van de studiolocatie in Leiden. Na een staking door een aantal vrijwilligers van de lokale omroep werd er een onafhankelijke verkenner van de overkoepelende organisatie van lokale omroep, NLPO, aangesteld. De conclusie van het bestuur is nu dat dat er “geen vertrouwen meer is in een samenwerking met Chris de Waard van Sleutelstad”.

“Fusie niet mislukt”

Het opzeggen van de samenwerking met Chris de Waard betekent volgens het bestuur van de nieuwe streekomroep niet dat de fusie niet is gelukt. “De streekomroep blijft voorlopig onder de naam ‘Unity, met het nieuws van Sleutelstad’ uitzenden. Het streven is om dit najaar een nieuwe naam aan de streekomroep te geven“. Wel wordt per direct de locatie van de streekomroep in Leiden gesloten. “Mede in het kader van gezond financieel beleid kiest het bestuur ervoor om per direct alle activiteiten vanaf de locatie in Leiderdorp uit te voeren en budgettaire keuzes te maken die minimale invloed hebben op de medewerkers van de omroep“, aldus de streekomroep.

Sleutelstad gaat door als nieuwswebsite

Vrijwilligers van het voormalige Sleutelstad zijn inmiddels via de website Sleutelstad.nl weer actief met het plaatsen van berichten. Via de oude website van Unity (Unity.nu) is een kopie te vinden van de website van Sleutelstad. “Daarvoor is door Sleutelstad geen toestemming verleend. De omroep is inmiddels verzocht het onrechtmatige gebruik van de naam, vormgeving en nieuwsarchief per direct te staken en gestaakt te houden.“, aldus de medewerkers van Sleutelstad.