Onderzoeksbureau blijft bij advies: FM afschakelen vanaf 2027

Onderzoeksbureau Dialogic blijft bij haar advies om de radio-uitzendingen via FM in de periode 2027 – 2023 af te schakelen. Dit advies gaf het onderzoeksbureau in 2017 ook al.

Advies in 2017

In 2017 onderzocht onderzoeksbureau Dialogic de argumenten bij en impact van het afschakelen van radio-etherdistributie via de FM-band in Nederland, en de voorwaarden waaronder dit in de toekomst zou kunnen worden gerealiseerd. Het bureau concludeerde toen dat het realistisch is om in de periode
2027-2032 de FM band af te schakelen. Aangezien binnen afzienbare de landelijke FM-frequenties opnieuw verdeeld gaan worden heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan Dialogic gevraagd of deze conclusie anno 2022 nog steeds realistisch is.

Conclusie hetzelfde

Dialogic geeft in haar nieuwe rapport aan dat een afschakelperiode van 2027-2032 nog steeds realistisch is. “Op basis van een herhaling van de analyse komen we tot de conclusie dat de periode 2027-2032 nog steeds een realistische periode voor afschakeling van FM is“, aldus het onderzoeksbureau.

Afschakeling

Dialogic noemt wel een aantal argumenten om over te gaan tot een eerdere afschakeling dan 2027: Zo is er meer mobiele connectiviteit in de auto’s aanwezig (Apple Carplay, Android Auto), is er een daling te zien in de prijs van mobiel internet, de hogere energiekosten, groei van smart speakers, grotere naamsbekendheid van DAB+, en de snellere adoptie van DAB+ in de auto’s. Maar het onderzoeksbureau noemt ook een aantal argumenten om later af te schakelen dan de periode 2027-2032: onder andere minder groei in dekking DAB+ en het afschakelen van analoge kabelradio.

Sommige argumenten pleiten voor een eerdere afschakeling, sommige voor een latere en andere zijn onbepaald. Het is complex om deze argumenten te wegen en ten dele gaat het om een politieke afweging. Er zijn weliswaar meer argumenten om eerder af te schakelen (zeven) dan om later af te schakelen (drie), dat wil niet zeggen dat dit betekent dat we eerder zouden moeten afschakelen. Niet alle argumenten wegen immers even zwaar“, aldus Dialogic.

Het gehele rapport vind je hier.