Commissariaat voor de Media: Unity blijft lokale omroep in Leidse regio

Als het aan het Commissariaat voor de Media ligt blijft Unity ook de komende jaren de lokale omroep voor de regio Leiden. Dit heeft de instantie deze week bekend gemaakt.

Regio

In de regio Leiden doet de situatie zich voor dat er één uitzendlicentie is voor vier gemeenten: Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden. Voor de licentie van lokale omroep voor deze gemeenten is naast de huidige omroep, Stichting Holland Centraal (dat uitzendt als Unity FM/TV) ook stichting Lorelei (Sleutelstad) in de race.

Voorkeur

Het Commissariaat voor de Media heeft nu een voorkeur uitgesproken om Unity ook de komende vijf jaar aan te wijzen als lokale omroep. De gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude hebben een voorkeur uitgesproken voor Holland Centraal/Unity. De gemeente Oegstgeest heeft geen voorkeur uitgesproken. De gemeente Leiden sprak haar voorkeur uit voor Sleutelstad.

Adviezen

De adviezen van de gemeenteraden van Voorschoten en Zoeterwoude zijn goed onderbouwd en het Commissariaat is dan ook voornemens om Holland Centraal aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor deze gemeenten.”,
aldus het commissariaat.

Niet voldoende onderbouwd

De argumenten die de gemeente Leiden geeft, zijn helaas niet voldoende onderbouwd. Het Commissariaat heeft de gemeente Leiden de afgelopen maanden wel uitgenodigd om haar advies nader te onderbouwen. Dit heeft echter nog niet tot een toereikend advies geleid. Omdat er geen signalen zijn dat de huidige lokale media-instelling Holland Centraal niet naar behoren heeft gefunctioneerd, is het Commissariaat voornemens om, in afwijking van het voorkeursadvies, Holland Centraal te behouden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Leiden.”, aldus de instantie in haar toelichting op haar voorgenomen besluit.

Hoorzitting

Het Commissariaat nodigt de betrokken aanvragers Holland Centraal en Lorelei en de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden uit om hun visie op het voorgenomen besluit te geven op een hoorzitting op dinsdag 30 oktober 2018.