(C) Mediamagazine

Middengolffrequentie 1008 kHz inzetbaar voor kleinvermogen middengolf

De middengolffrequentie 1008 kHz is per heden inzetbaar voor vergunningen voor kleinvermogen middengolfzenders. Dit heeft het Agentschap Telecom meegedeeld.

Groot Nieuws Radio

De middengolffrequentie 1008 kHz werd tot 3 januari gebruikt door Groot Nieuws Radio. De christelijke radiozender heeft inmiddels haar uitzendingen gestaakt via de middengolf. De uitzendingen kwamen vanaf het zenderpark te Zeewolde. De zendmasten van dit middengolfstation zijn inmiddels ook ontmanteld. De eigenaar van het zenderpark, NOVEC, wil het terrein gebruiken voor windmolens.

Kleinvermogen middengolf

Het Agentschap Telecom gaat de vrijgekomen frequentie inzetten voor kleinvermogen middengolfzenders tot maximaal 100 Watt. De frequentie kan in heel Nederland worden gebruikt met uitzondering van Zuid-Limburg en het Noord-oostelijke deel van Groningen.

Aanvraag

Geïnteresseerden kunnen een vergunning om uit te zenden met een vermogen tot 100 watt aanvragen via de website van Agentschap Telecom. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Om in aanmerking te komen voor een vergunning, is er toestemming nodig voor het verzorgen van een commerciële radio-omroepdienst van het Commissariaat voor de Media (CvdM).

Verdeling

De afloopdatum van alle laagvermogen middengolfvergunningen, dus ook van een nog uit te geven vergunning voor de frequentie 1008 kHz, is 10 mei 2019. Het agentschap is van plan de vergunningen daarna opnieuw te verdelen. De verwachting is dat de nieuwe vergunningen die vanaf 10 mei worden uitgegeven ook verlengbaar worden.