Ministerie Economische Zaken en Klimaat wil meer FM-kavels gaan verdelen

Staatssecretaris Keijzer neemt voorbereidingen om een aantal FM-kavels in Oost Nederland te gaan verdelen. Om dit mogelijk te maken wordt er een aanpassing voorgesteld in het Nationaal Frequentieplan 2014. De aanpassing van de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt momenteel geconsulteerd.

Frequenties

Het gaat om de frequentiekavels B28 (regio Zutphen, 89,9 MHz), B29 (Oldenzaal 90,0 MHz), (B34 (Stadskanaal, 96,0 MHz). De frequentiekavels zijn eerder ingeleverd door radiozenders omdat de zogenaamde regiogerichtheidspercentages op deze kavels hoog zijn. Bij het opnieuw veilen van de frequenties wordt een regiogerichtheid van maar 10% gehanteerd.

Regiogerichtheid

De kavels B28 en B29 zijn in augustus 2017 ingeleverd door radiozenders Tukker FM en RADIONL. Kavel B34 is in september 2018 ingeleverd door Radio Continu.

Veiling

Naast uitzendingen op de FM-band krijgt de eigenaar van het kavel ook de verplichting om uit te zenden. Voor een aantal kavels was er echter geen ruimte om uit te zenden in het regionale DAB+-kavel in Oost Nederland op kanaal 6B. Voor deze kavels was er ruimte gereserveerd op een nieuwe kavel, kanaal 6C.

Groot Nieuws Radio

Echter door het wegvallen van Groot Nieuws Radio op dit kavel per 1 januari van dit jaar is er alsnog capaciteit beschikbaar gekomen. Groot Nieuws Radio heeft haar middengolflicentie ingeleverd en daarmee vervalt ook de daaraan gekoppelde capaciteit op DAB+. De radiozender is echter landelijk via de digitale ether te horen op kanaal 11C.

Daarnaast is er capaciteit vrijgekomen die eerder was verder aan Quality Radio BV. Deze capaciteit is echter nooit in gebruik genomen door Quality Radio BV en inmiddels weer vervallen. Door het wegvallen van deze kanalen kunnen de toekomstige eigenaren van de kavels wel uitzenden op kanaal 6B.

Herindeling

Momenteel is een taskforce bezig met het herindelen van de digitale ethercapaciteit. Hierbij wordt ook het scenario bekeken om kanaal 6C in te zetten voor een landelijke laag voor digitale radio.In de Taskforce herindeling digitale lagen wordt namelijk de mogelijkheid verkend om laag 7 waartoe allotment 6C behoort om te vormen tot een landelijk laag.“, aldus minister Keijzer.

Consultatie

De wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 wordt momenteel geconsulteerd op Internet. Het is nog niet duidelijk wanneer de daadwerkelijke verdeling van start gaat. De verwachting is dat medio dit jaar de verdeling van het voormalige kavel van Fresh FM in de Randstad van start gaat.