(C) W Zonderland

Uitzendingen op lokale DAB+-frequenties een stap dichterbij

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de aanvraagprocedure voor de uitgifte van tijdelijke lokale capaciteit in de digitale ether (DAB+) gepubliceerd.

Consultatie

In oktober werd de regeling voor de tijdelijke uitgifte van frequentieruimte voor lokale digitale radio-omroep (DAB+) ter consultatie voorgelegd. Er kunnen voor 22 zogenaamde allotments, die tezamen een deel van Nederland bedekken, vergunningen worden aangevraagd. Een vergunning in deze zogenaamde ‘laag 6’ is geldig tot en met 31 augustus 2022.

Tijdelijk

Momenteel is er op basis van een rapport van de Taskforce Radio een herverdelingsprocedure bezig van digitale capaciteit. Het herverdelen van de DAB+-frequenties kost tijd omdat er naast overleg tussen diverse commerciële en publieke partijen ook internationale coördinatie moet plaatsvinden.

Laag 6

Voor wat betreft vergunningen die geschikt zijn voor lokale radio is voorzien dat de definitieve resultaten van de coördinatie van de voor deze partijen gereserveerde laag 6 in 2022 gereed zijn. Binnen de Taskforce Radio is daarom afgesproken om vooruitlopend op deze definitieve resultaten laag 6 (of gedeeltes daarvan)  tijdelijk uit te geven.

Partijen

In de regeling voor de verdeling van de capaciteit kunnen zowel lokale publieke als commerciële partijen zich inschrijven voor de capaciteit. Een lokale publieke omroep kan alleen een aanvraag indienen voor een allotment of allotments, waarin deze omroep voor tenminste één gemeente een aanwijzing heeft van het Commissariaat voor de Media.

Uitgifte

De uitgifte van vergunningen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Vergunningen moeten binnen zes maanden na uitgifte in gebruik worden genomen. Meerdere partijen binnen een zelfde allotment dienen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De samenwerkingsovereenkomst dient binnen zes weken te worden afgesloten.

Capaciteit

In totaal worden 22 allotments tijdelijk verdeeld. Hiervan ligt een deel in de Randstad, Flevoland, Gelderland en delen van Gronigen en Noord-Brabant. Per kanaal kunnen maximaal 12 programma’s ( zes voor lokale publieke stations en zes voor commerciële partijen) worden uitgezonden. Bij minder dan 9 programma’s mag er ook gebruik worden gemaakt van de minder storingsgevoelige FEC code 1A-variant.

Definitieve regeling

De consultatie liep tot begin december en er kwamen meer dan 100 reacties op de regeling binnen. Vooral veel publieke lokale omroepen reageerden op de consultatie op aandringen van de overkoepelende organisatie van publieke lokale omroep: de stichting NLPO. De NLPO noemde de regeling zelfs onwettig.

De NLPO geeft aan dat toekenning op basis van volgorde van binnenkomst onwettig is: “iedere lokale omroep met een geldige aanwijzing heeft recht op een frequentie. De volgorde van binnenkomst doet er helemaal niet toe.” In de definitieve regeling zijn er geen grote aanpassingen gedaan op de eerder voorgestelde regeling.

Volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben lokale omroepen hun recht voor een frequentie al verkregen door de FM-frequentie die zij toebedeeld hebben gekregen. Het is onduidelijk of de Stichting NLPO juridische stappen gaat nemen.

Experimenten

Al eerder hebben er lokale uitzendingen op DAB+ plaatsgevonden in Nederland. In de periode van juni 2016 tot en met eind 2017 zijn er diverse experimenten uitgevoerd met DAB+ op lokaal niveau. Hierbij zijn er zowel positieve resultaten geboekt met het gebruik van één sterke zender voor een bepaald gebied als de ingezet van meerdere kleinere steunzenders die een bepaalde regio moeten dekken. Deze experimenten zijn per 1 januari  2018 allemaal stopgezet door Agentschap Telecom. Daarnaast heeft het bedrijf Radio Netwerk Nederland vorig jaar een proef in Noord-Nederland uitgevoerd met lokale uitzendingen via DAB+.

Start

Het Agentschap Telecom zal binnenkort bekend maken wanneer de aanvraagprocedure van start gaat.

Afbeelding: