AT: Lokale experimenten op DAB+ stoppen 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 stoppen alle lokale experimenten die momenteel plaatsvinden in de digitale ether (DAB+). Dit heeft Agentschap Telecom (AT) bevestigd tegenover deze website.

Vergunning

Momenteel vinden er in diverse regio’s experimentele uitzendingen plaats in de digitale ether op lokaal niveau. De vergunninghouders maken hiervoor gebruik van een zogenaamde experimenteer vergunning. Dit type vergunning wordt door Agentschap Telecom uitgegeven voor een periode van maximaal zes maanden met de mogelijkheid om het experiment voor nog maximaal zes maanden te verlengen.

Experimenten stoppen

Half oktober jl. is er in Apeldoorn nog een lokaal DAB+-experiment van start gegaan. Dit experiment zal echter samen met alle andere lokale DAB+-uitzendingen ook stoppen op 1 januari aanstaande. Agentschap Telecom heeft besloten het project met lokale experimenten in de digitale ether op 1 januari te stoppen.

Definitieve plek in de digitale ether

Wanneer lokale omroepen definitief een plek krijgen in de digitale ether is nog niet duidelijk. NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen in Nederland, gaf onlangs druk bezig zijn met Agentschap Telecom en het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat voor een definitieve indeling van de frequentieruimte die beschikbaar is gesteld voor lokale omroepen.

De frequentieplannen voor DAB+ voor lokale- en streekomroepen worden momenteel ingedeeld langs de ca. 80 streekomroepgebieden zoals onlangs door NLPO namens de sector vastgesteld. Ook alle huidige investeringen van lokale omroepen in de lopende pilots en experimenten met DAB+ zijn hier op gebaseerd.”, aldus NLPO onlangs.

Laag 6

Voor lokale- en streekomroepen is een speciale frequentielaag gereserveerd in de digitale ether: de zogenaamde laag 6. Juist deze laag is momenteel punt van discussie in een verbeterplan voor de indeling van de digitale ether. Dit verbeterplan, dat opgesteld is door zenderexploitant Broadcast Partners, voorziet in het indelen van deze laag in ongeveer 50 bovenregionale kavels.

Niet alleen lokale omroepen maar ook regionale commerciële radiozenders zouden dan gebruik kunnen maken van deze laag. In andere lagen zou dan meer ruimte vrij komen voor landelijke commerciële radiozenders. De NLPO heeft al aangegeven dat dit plan geen verbetering is voor de lokale- en streekomroepen.

Gestart in Oost-Groningen

In juni 2016 gingen een aantal lokale omroepen in Oost-Groningen als eerste van start met experimentele uitzendingen via DAB+. Daarna zijn er bijna dertig experimenten in Nederland ontstaan met digitale etheruitzendingen op lokaal niveau. Niet alleen publieke lokale radiozenders zenden momenteel uit via deze frequenties maar ook radiozenders die bijvoorbeeld alleen via de middengolf of Internet zijn te horen.

Conclusies

Ook de NLPO zelf voert experimentele uitzendingen uit via de digitale ether. Hiervoor is een netwerk van DAB+-zenders opgebouwd in de Achterhoek en Twente. Bij dit experiment wordt er een relatief groot aantal zenders met een laag vermogen ingezet. Zenderexploitant Broadcast Partners heeft op basis van een experiment met lokale radio via DAB+ in Den Haag geconcludeerd dat vooral een hoogvermogen zender zorgt voor een goede ontvangst van lokale radiozenders.

René Stevens, vanuit het bedrijf HF Prints betrokken bij een aantal lokale DAB+-experimenten gaf eerder tegenover deze website aan dat niet alleen het vermogen van invloed is op de ontvangst ook het zogenaamde protectielevel.

Variatie

Met het verdwijnen van de lokale experimenten via DAB+ zal het aanbod van radiozenders via de digitale ether in diverse regio’s versoberen. Radiozenders als Impact AM, Dance Radio, C-Dance, AMW, Radio Groeistad, Pro FM en Rebecca Radio zijn in delen van Nederland exclusief via de digitale ether te horen.