Waddinxveen DAB

DAB+-pilot NLPO in augustus van start

In augustus gaat de pilot starten met DAB+-uitzendingen voor lokale- en streekomroepen in de Achterhoek op initiatief van de NLPO, de overkoepelende organisaties van streekomroepen in Nederland. De organisatie wil onderzoeken hoe streekomroepen het beste kunnen gaan uitzenden via de digitale ether (DAB+).

Experimenten

Momenteel zijn er al een aantal lokale omroepen in diverse regio’s in Nederland bezig met uitzendingen via de digitale ether. Het gaat hier om individuele projecten waarbij de omroepen gebruik maken van een experimenteer-vergunning. Deze vergunningen worden door het Agentschap Telecom afgegeven voor een bepaalde periode waarbinnen de omroepen experimenten kunnen uitvoeren op het gebied van DAB+.

Streekomroepen

Ook de NLPO wil onderzoeken hoe DAB+ kan worden ingezet voor het uitzenden van lokale- en streekomroepen. De organisaties zijn al lange tijd bezig om hiervoor een pilot op te zetten. Inmiddels zijn de financiële middelen hiervoor binnen en zijn benodigde vergunningen door Agentschap Telecom uitgegeven. De pilot gaat plaatsvinden in de Achterhoek en Twente en zoals het er nu naar uit ziet gaan de uitzendingen in de Achterhoek in augustus van start. Via dit kanaal zullen de lokale radiozenders Gelre FM, Optimaal FM en Leuk.FM gaan uitzenden.

Technische test

“De DAB pilot van NLPO betreft een technische test om te onderzoeken hoe DAB uitzendingen op streekomroepniveau straks het beste geïmplementeerd kan worden. De pilot levert daarmee als het ware een blauwdruk op voor lokale omroepen hoe DAB op streekomroepniveau geïmplementeerd kan worden (met welke soort zenders, in welke architectuur, etc.)”, aldus de NLPO.

Augustus

In dagblad De Gelderlander zegt Peter Berendsen, directeur van Optimaal FM, dat de uitzendingen in augustus van start gaan. Voorlopig zullen andere lokale omroepen in de regio Achterhoek nog niet gaan uitzenden via het DAB+-kanaal in de Achterhoek. “We hebben de andere vier omroepen nog niet gevraagd of ze straks ook op het DAB-kanaal willen. Eerst moet de pilot gegevens opleveren die worden beoordeeld door Economische Zaken, als de pilot geslaagd is kunnen we pas met andere lokale omroepen zoals Aladna, Slingeland, Ideaal en Achterhoek FM gaan praten.“,aldus Berendsen in de Gelderlander.

Inmiddels zijn er op een aantal locaties in de Achterhoek antennes geplaatst om de DAB+-uitzendingen mogelijk te maken. Het gaat om antennes in Eibergen, Ruurlo en Doetinchem. Na de zomerperiode hoopt de NLPO de resultaten van de pilot te kunnen presenteren.

Andere experimenten

Naast de pilot van de NLPO zijn ook diverse andere lokale DAB+-experimenten bezig. Het gaat onder meer om uitzendingen in onder andere Den Haag, Leiden, Waddinxveen, Nijkerk, Duivendrecht, Zandvoort en de kop van Noord-Holland. Het Agentschap Telecom heeft aangegeven dat de experimentvergunningen tot uiterlijk 1 januari 2018 worden uitgegeven.

Sociale media: